Vlada RS se je zadolžila za Grke, za lastne državljane pa pravi, da nima dovolj denarja

Ljubljana, 3. julij 2015 – V nedeljo bodo Grki na referendumu odločali o tem, ali bodo nadaljevali pogajanja o odplačilu svojih dolgov ali ne, torej ali bodo ostali znotraj evro območja in poskusili s pomočjo Evrope rešiti svoje težave. Po najbolj črnem scenariju, v primeru, da Grčija v celoti preneha izpolnjevati svoje obveznosti, je Slovenija do Grčije izpostavljena v višini 1,6 milijarde evrov. Slovenija pa se medtem, ko ji grozi povečanje primanjkljaja zaradi Grčije, sooča z lastno krizo. Vlada RS se je bila v imenu vsakega Slovenca pripravljena za Grke zadolžiti za dobrih 700 evrov, večmesečna in do sedaj neuspešna pogajanja s predstavniki združenj občin pa kažejo, da ni pripravljena pristati na 525 evrov povprečnine, ki za občine pomeni le kolikor toliko normalno financiranje.

Povprečnino običajno za naslednje proračunsko leto, glede na pričakovano povprečno porabo sredstev na državljana, izračuna finančno ministrstvo. Pri izračunu aktualne povprečnine se je zataknilo, saj želi država prihraniti na lastnih državljanih, predstavniki občin pa na to ne pristajajo. Trenutni znesek, ki bi bil za občine še sprejemljiv za njihovo neovirano redno delovanje, je 525 evrov. Zdaj želi Vlada RS ta znesek še zmanjšati, kljub temu, da je 2,9 % gospodarska rast, s katero se ponaša, v veliki meri tudi rezultat investicij občin v infrastrukturo, in ob tem, da ni zmanjšala stroškov občin, kot je zagotovila.

Prihodnji teden se nadaljujejo pogajanja Vlade RS s predstavniki združenj občin. V SLS od Vlade RS pričakujemo, da bo tako, kot je znala pomagati Grkom, našla tudi rešitev za pomoč lastnim državljanom in končno pristala na zadnjo še primerno povprečnino, ki bo občinam omogočala kolikor toliko normalno opravljanje svojih z zakoni predpisanih nalog, ki med drugim vključujejo zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenih domov, šol in vrtcev ter vzdrževanje in nadgradnjo komunalne in cestne infrastrukture.


Objavljeno: 03.07.2015