Zidanšek in Smrdelj o pogajanjih: Vlada RS ni sprejela ukrepov za znižanje stroškov občin, zato občine ne pristajajo na znižanje povprečnine

Združenja slovenskih občin skupaj pozivajo poslance, naj podprejo povprečnino v višini 525 evrov

Ljubljana, 9. julij 2015 – Pogajanja predstavnikov združenj občin z Vlado RS so se ponovno zaključila brez dogovora o višini povprečnine. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) in župan Občine Pivka Robert Smrdelj opozarjata na dejstvo, da Vlada RS ni izpolnila svojih obveznosti in ni sprejela ukrepov za znižanje stroškov občin v dogovorjenem roku, do 30. junija 2015, zato predstavniki občin ne morejo pristati na nižjo povprečnino, ki bi onemogočala njihovo osnovno delovanje.

»V Klubu županov pri SLS, v katerem sodeluje 50 županov in 12 podžupanov slovenskih občin iz vrst SLS, smo tak potek dogodkov žal pričakovali. Že aprila sva s predsednikom Kluba županov pri SLS in županom Slovenskih Konjic Miranom Gorinškom prva opozorila, da se Vlada RS ne bo pripravljena dogovoriti za znesek, ki bi še omogočal osnovno delovanje občin,« pojasnjuje predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki odnos Vlade RS do lastnih državljanov ocenjuje kot mačehovski: »Vlada RS je z občinami je sklenila dogovor, da bo znižala stroške njihovega delovanja in na osnovi tega dogovora so bile občine pripravljene pristati na nižjo povprečnino. Sedaj pa Vlada RS vztraja na nižji povprečnini, kljub temu da svojih obveznosti ni izpolnila, in se z občinami ni pripravljena srečati na sredini. V SLS se zavzemamo za enakomeren razvoj Slovenije. Vsi državljani, ne glede na to ali živijo v centrih ali na obrobju, so upravičeni do enakih pogojev, vključno s cestami, komunalo, zdravstvenimi domovi, vrtci in šolami, vzdrževanje in delovanje teh pa zagotavljajo občine. Zato podpiramo prizadevanja predstavnikov združenj občin za povprečnino, ki jim bo še omogočala izpolnjevanje osnovnih, z zakonom določenih nalog občin.«

Po besedah predsednika ZOS in župana Občine Pivka Roberta Smrdelja obstaja velik razkorak med izračunom potencialnih učinkov predvidenih ukrepov za znižanje stroškov občin. Vladni izračun kaže, da bi za letos lahko bilo 9 milijonov evrov privarčevanih sredstev, medtem ko so občine izračunale, da bi jih bilo le 2 milijona evrov. »Dogovorili smo se, da bo Ministrstvo za finance RS z ostalimi resorji, ki imajo vpliv na občinske finance, še enkrat preverilo svoj izračun. Če ugotovijo odstopanje od zneska 9 milijonov evrov, bodo Vladi RS, pristojnemu državnozborskemu odboru in poslancem podali predlog, da se znesek, ki ga trenutno predlagajo, to je 514 evrov, poviša,« pravi Smrdelj in dodaja: »Združenja občin smo skupaj pozvala vse poslanske skupine, naj za letos sprejmejo povprečnino v višini 525 evrov, ker Vlada RS do 30. junija ni sprejela ukrepov za znižanje stroškov občin, za drugo leto pa naj se ponovno preračuna. Predstavniki vladne strani vseskozi zagotavljajo, da bodo ti ukrepi sprejeti, a ni jasno, ali bodo res, in če, kdaj se bo to zgodilo. Vsekakor občine do takrat ne moremo pristati na nižjo povprečnino.«


Objavljeno: 09.07.2015