Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Podpiramo civilno iniciativo Braslovče

Hitra cesta Šentrupert–Velenje bi uničila najbolj kakovostna kmetijska zemljišča

Ljubljana, 13. julij 2015 – »V naši državi vsi obljubljajo, pravih ukrepov pa ni. Vlada RS deluje netimsko, posamezni ministri nastopajo zelo populistično, posamezni lokalni veljaki pa s pridom izkoriščajo kmete, ki bi radi ohranili svoje kmetijske obrate in zaščitili najboljša kmetijska zemljišča,« predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek kritično ocenjuje trenutno dogajanje v zvezi s pogovori o gradnji hitre ceste Šentrupert–Velenje in izraža podporo SKZ pri SLS civilni iniciativi Braslovče pri njihovem boju za preprečitev gradnje ceste na najboljših kmetijskih zemljiščih.

Kot alternativno in z vidika skrbi za slovensko kmetijstvo bolj sprejemljivo možnost predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek predlaga ponoven premislek o gradnji ceste na trasi Arja vas–Velenje, kjer je bila prvotno načrtovana. Tako bi lahko pri Arji vasi tudi bolje izkoristili 30 hektarov veliko industrijsko cono Arnovski gozd, ki je še vedno skoraj prazna. Poleg tega je na tej relaciji obremenjenost s prometom štirikrat večja kot med Šentrupertom in Velenjem, gradnji pa bi bila namenjena kmetijska zemljišča manjše kakovosti ter gozdne površine in ne najbolj kakovostne kmetijske površine z najvišjo dodano vrednostjo.

Pri trenutnih sredstvih, namenjenih za investicije v infrastrukturo, bo do začetka gradnje tretje razvojne osi minilo vsaj še nekaj let, zato se Sedminek sprašuje, kdo širi napačne informacije o tem, da so pristojni tik pred določitvijo trase. Po njegovem mnenju bi bilo treba več pozornosti nameniti dejstvu, da za kmetijska gospodarstva in hkrati slovensko hmeljarstvo ni bilo nikoli izračunano, kakšna škoda bo z gradnjo tretje razvojne osi povzročena na posameznih trasah, zato poziva pristojna ministrstva in lokalne veljake, naj dosežejo medsebojni dogovor, ki ne bo v škodo slovenskim kmetom: »V SKZ pri SLS si prizadevamo, da bi v Sloveniji končno prešli od besed k dejanjem. Zaščititi moramo najboljša kmetijska zemljišča ter s tem ohraniti slovensko kmetijstvo in podeželje.«


Objavljeno: 13.07.2015