Mednarodni tajnik SLS Janez Podobnik o politični skupščini EPP

Ljubljana, 9. september 2015 – Na zadnji politični skupščini Evropske ljudske stranke (EPP), ki je potekala 1. in 2. septembra 2015 v Bruslju, sta bili v ospredju dve glavni tematiki: iskanje celovitih rešitev na migrantsko krizo, s katero se soočajo številne evropske države, in pa priprava na statutarni kongres EPP, ki bo potekal 21. in 22. oktobra letos v Madridu.

Ključna ugotovitev je, da se je pri obeh vsebinah nedvoumno pokazalo, da je EPP največja in najbolj vplivna evropska politična stranka, v katero je vključenih 75 političnih strank iz 40 držav; da ima v Evropskem parlamentu največjo poslansko skupino in da ima EPP tako predsednika Evropske komisije kot predsednika Evropskega sveta in kar 14 od 28 komisarjev. Vse to EPP zavezuje, da ravna odgovorno, proevropsko povezovalno in da ob tem ne zanemarja temeljnih vrednot, na katerih gradi svoje politično delovanje.

Na kongresu oktobra v Madridu se pričakuje udeležba več kot 2000 delegatov in drugih gostov. Med drugim bo z nekaterimi manjšimi spremembami statuta EPP še okrepila notranjo demokratičnost, pomen posameznih članic, političnih strank, in se programsko utrdila kot stranka, ki verjame v demokratično, solidarno, gospodarsko uspešno in tudi varno Evropo – domovino evropskih državljank in državljanov.

Tudi zato je bil v Bruslju tako rekoč celotni prvi dan srečanja posvečen iskanju pravih rešitev za migrantsko in begunsko krizo, s katero se sooča Evropa. Ker se od EPP dobesedno pričakujejo prave in ne zgolj populistične rešitve, je bila razprava zelo poglobljena in odprta. Nenazadnje je bilo jasno, da gre za največjo krizo te vrste po drugi svetovni vojni in da je zato razumljivo, da preprosto ni mogoče odgovoriti na vse izzive in vprašanja – toda treba se je z njimi soočati.

Ključna izhodišča EPP pri soočanju z valom beguncev so:

– da  mora Evropa reagirati usklajeno in vsestransko

– da podpira vse mednarodne zaveze in vrednote, ki določajo ravnanje držav in vlad pri vprašanjih migrantov in prosilcev za azil

– da ob tem daje poseben poudarek na varnost meja, še posebej zunanjih meja Evropske unije

– da bo uspešna le vsestranska akcija – tako v državah, od koder migranti prihajajo, kot  v državah, preko katerih potujejo, in tudi v državah, v katerih se želijo naseliti

– poudarja se uporaba instrumenta evropske razvojne pomoči predvsem v tistih državah, od koder prihaja največ migrantov

– da se v reševanje krize migrantov in beguncev poleg institucij EU vključijo tudi Združeni narodi, Nato, države članice Arabske lige in druge vplivne države

– da se na ravni EU sprejme delujoč in pošten mehanizem, ki bo razrešil trenutna bremena migrantov in beguncev

– in da se mednarodna skupnost resno sooči z koreninami migracijskih tokov

zapisal Janez Podobnik, mednarodni tajnik SLS


Objavljeno: 09.09.2015