Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek v odprtem pismu Vlado RS poziva k omejitvi javnih izdatkov in dopolnitvi fiskalnega pravila

Prvi korak mora biti zmanjšanje javne porabe za 1 % BDP letno

Ljubljana, 1. oktober 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je danes v odprtem pismu predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju opozoril, da bi morala Vlada RS in predvsem finančno ministrstvo za zagotovitev konkurenčnosti in rasti slovenskega gospodarstva najprej omejiti javne izdatke, ter pozval, da se v izvedbeni zakon o zlatem fiskalnem pravilu doda zmanjšanje javne porabe za 1 odstotek BDP letno. Šele potem bo pravi čas za razgovore o nadaljnji reformi slovenskega davčnega sistema, kakršne finančni minister dr. Mramor trenutno opravlja z nekaterimi političnimi strankami.

Odprto pismo predsednika SLS mag. Marka Zidanška predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju v nadaljevanju podajamo v celoti.

***

Vlada Republike Slovenije

Dr. Miro Cerar, predsednik

 

Zadeva: Odprto pismo s pozivom za omejitev javnih izdatkov in dopolnitev fiskalnega pravila

Ljubljana, 1. oktober 2015

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar,

s tem odprtim pismom vas želim opozoriti, da je bil s sprejetjem zlatega fiskalnega pravila, ki se še ne izvaja v celoti, storjen šele prvi vsekakor potreben korak k konsolidaciji javnih financ v državi. V SLS smo že v prvih razpravah glede zapisa fiskalnega pravila v Ustavo RS leta 2012 predlagali tudi čimprejšnjo potrditev s sprejetjem izvedbenega zakona in svoj predlog vložili leta 2013. Čeprav je bil tak zakon žal sprejet šele pred nekaj meseci, pa smo prepričani, da je sedaj že primeren čas, da Vlada RS naredi tudi naslednji korak. To je, da s selektivnimi sektorskimi reformami in s povečanjem učinkovitosti v določenih sektorjih na eni strani hitreje omeji javne izdatke na še sprejemljivo raven ter na drugi strani z davčnimi in drugimi razbremenitvami omogoči hitrejšo rast slovenskega gospodarstva.

Razgovori ministra za finance dr. Dušana Mramorja z nekaterimi slovenskimi političnimi strankami o reformi davčnega sistema se po oceni SLS žal nanašajo samo na nekatera vprašanja, ki bi morala priti na vrsto po sprejeti rešitvi za osnovno in najpomembnejše – omejitev javnih izdatkov na ravni let izpred obdobja gospodarsko-finančne krize.

V SLS pričakujemo, da bosta Vlada RS in še posebej finančno ministrstvo začela reševati problem davčne reforme s stališča slovenske gospodarske konkurenčnosti, ki že vrsto let stagnira. Glede na poročilo Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) je Slovenija izmed 140-ih držav na 59. mestu, kar je za državo, ki si želi vstopiti v klub najrazvitejših evropskih držav, izredno slab rezultat. Vsi pa se zavedamo, da nekonkurenčno gospodarstvo ne more rasti in ustvarjati novih, boljših delovnih mest, ki so zaradi zastrašujoče velike brezposelnosti nedvomno najbolj osnovni interes državljanov Republike Slovenije.

V sedanjem trenutku znaša javna poraba oz. izdatki sektorja država približno 52 odstotkov BDP. V SLS smo mnenja, da je ta odstotek nujno znižati v prvi fazi do konca sedanjega mandata na 48 odstotkov BDP in v naslednjih štirih letih na ciljno vrednost 44 odstotkov BDP. Dobro se zavedamo, da do takega zmanjšanja ne more priti čez noč, zato v SLS pozivamo Vlado RS, da zmanjšuje javno porabo za 1 odstotek BDP letno in s tem ukrepom tudi formalno dopolni zlato fiskalno pravilo ter tako ustvari fiskalno osnovo za izboljšanje konkurenčnosti in možnosti za rast slovenskega gospodarstva.

Davčne reforme, o katerih se sedaj razpravlja, so lahko le izvedbeni ukrepi, ki sledijo zgoraj navedenim in tako zagotavljajo realizacijo osnovnega cilja – učinkovitejša javna poraba in hkratno zmanjševanje davčnega bremena za ljudi in slovensko gospodarstvo.

 

S spoštovanjem,

mag. Marko Zidanšek

predsednik SLS

***


Objavljeno: 01.10.2015