Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Angela Merkel je nasedla kapitalu in destabilizirala Evropo! Upam, da se bo še pravočasno zavedela svoje velike zgodovinske odgovornosti.

Pred kongresom EPP v Madridu pobuda SLS za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir in sklica trajne Svetovne varnostne konference

Ljubljana, 14. oktober 2015 – »Med Rusijo in Evropo je bil vzpostavljen dober trg. Rusija je prispevala surovine, Evropa pa »know-how«. Ukrajinska kriza je to destabilizirala in ta zgodba se zdaj nadaljuje z migrantsko in begunsko krizo. Angela Merkel je nasedla kapitalu in destabilizirala Evropo, posledice pa čutijo vsi državljani članic EU. Upam, da se bo še pravočasno zavedela svoje velike zgodovinske odgovornosti. V SLS smo danes sestrskim članicam Evropske ljudske stranke (EPP) in vodstvu EPP poslali pobudo za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir (Global Partnership for Peace – GPP) in Svetovne varnostne konference (Global Security Conference – GSC). Pričakujemo, da se bo EPP kot najmočnejša politična grupacija v Evropi odzvala in začela uresničevati našo pobudo. S Svetovnim partnerstvom za mir in Svetovno varnostno konferenco bi težave v Evropi, tej veliki družini, ki smo si jo izbrali, s skupnimi močmi rešili hitreje, učinkoviteje in predvsem trajnostno,« je vzroke za pobudo SLS za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir in Svetovne varnostne konference danes pojasnil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

(You can find the English version here.)

Zidanšek je še dodal, da je SLS polnopravna članica EPP, torej enakopravni partner v EPP: »Čutimo, tudi osebno čutim, da je nujno o perečih stvareh govoriti na glas in pravočasno opozoriti nanje. Na kongresu EPP v Madridu bomo še osebno pozvali k uresničitvi naše pobude!«

SLS je danes vodstvom sestrskih političnih strank znotraj Evropske ljudske stranke (EPP) ter vodstvu EPP poslala poziv, da uradno podprejo in predlagajo navedene pobude Evropski ljudski stranki.

V nadaljevanju je zamisel in predlog za njeno izvedbo pojasnjena podrobneje. Vljudno vas vabimo k branju.

***

Pobuda SLS za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir in sklic Svetovne varnostne konference

Stotisoči beguncev so pregnani iz svojih domovin na azijskem in afriškem področju zaradi državljanskih vojn in zločinskih ter genocidnih napadov, ki najbolj prizadenejo prav civilno prebivalstvo oziroma najbolj ranljive družbene skupine. Ti valovi beguncev se valijo v Evropo kot v obljubljeno deželo, kar od nas terja veliko zahtevnih odločitev in naporov, predvsem pa takojšnjih učinkovitih ukrepov, da se ta begunska situacija uspešno razreši na trajnosten način. Neukrepanje oziroma neučinkovitost in neodločnost Evrope lahko privede do njene dolgoročne destabilizacije, zato v Slovenski ljudski stranki predlagamo naslednje rešitve.

 

Pobuda SLS:

 

  1. Oblikovanje Svetovnega partnerstva za mir (Global Partnership for Peace – GPP) in sklic Svetovne varnostne konference (Global Security Conference – GSC)

S ciljem dosege trajnih rešitev predlagamo Evropski ljudski stranki, da takoj povabi k oblikovanju svetovne partnerske koalicije držav Svetovno partnerstvo za mir – Global Partnership for Peace (GPP) – in skliče Svetovno varnostno konferenco – Global Security Conference (GSC).

Cilji obeh pobud so kratko-, srednje- in dolgoročni:

  1. Oblikovati in združiti kritično maso držav, ki bo omogočila načrtovanje skupnega vodenja in izvajanje vojaških operacij za nevtralizacijo razmer na kriznem območju. Pri tem je treba povabiti k sodelovanju vse zainteresirane države in druge akterje, ki so lahko: Evropa, ZDA, Rusija, Kitajska, Japonska, Iran, Savdska Arabija in druge zainteresirane arabske države, npr. tudi uradno oblast v Afganistanu, uradno oblast v Iraku, uradno oblast v Siriji ter sirsko opozicijo in vse druge države, ki so pripravljene vojaško-operativno posredovati. Svetovno partnerstvo za mir je lahko platforma, ki bo vodstvom zahodnih držav – držav Evropske unije, Združenih držav Amerike itd. – skupaj z vodstvi Rusije, Kitajske, Japonske in zainteresiranih arabskih držav, omogočalo načrtovanje in izvedbo obsežne varnostne operacije za stabilizacijo razmer in vzpostavitev varnih območij v Siriji, Iraku in ostalih prizadetih državah.
  2. Prizadetim državam bo GPP pomagalo tehnološko, upravno in gospodarsko ter s tem omogočilo vzpostavitev višje kakovosti življenja v teh okoljih. GSC bo v obliki stalne konference zasedala tako dolgo, da bodo vzpostavljeni pogoji za začetek normalizacije teh držav. Zato bodo znotraj GSC oblikovana trajna tematska omizja – okrogle mize – na katerih bodo za vsako področje oblikovane kratkoročne in trajne rešitve z ukrepi. Sedanja kaotična situacija namreč grozi s ponovno ekonomsko in humanitarno krizo v Evropi ter trajnim sesutjem kritične mase za normalno delovanje številnih arabskih in afriških držav. GSC lahko to prepreči.
  3. Oblikovanje varnostnih območij v prizadetih državah

Vzpostavitev varnostnih območij v Siriji, Iraku, Afganistanu in drugih prizadetih okoljih v Aziji in Afriki bo zagotovila varne pogoje za vrnitev in normalno življenje ter delo sedanjih beguncev in v svojih domovinah. Sedanji begunci v Evropi bi bili to le začasno, dokler jim ne bi bila omogočena varna vrnitev v svoje domovine, kjer bi lahko prispevali k njihovemu preporodu. GPP bo nato z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomagalo v prizadetih državah vzpostaviti pogoje za normalizacijo in razvoj teh držav. S tem bo prekinilo pritisk toka beguncev v Evropo.

Predlagamo 5 tematskih omizij stalne konference GSC:

  1. Obrambno-operativno omizje. Sodelujejo generalštabi s strategi. Generalštabi nevtralizirajo vojaške spopade in konflikte in omogočijo vzpostavitev varnostnih območij in normalno delovanje držav. Cilj: Varnostna stabilizacija držav.
  2. Gospodarsko-razvojno omizje. Sodelujejo načrtovalci gospodarskih politik, razvojni strategi in investitorji. Cilj: Vzpostavitev gospodarsko uspešnih in samozadostnih držav.
  3. Izobraževalno-kulturno omizje. Sodelujejo načrtovalci izobraževalnih politik, vodilne svetovne univerze, specialisti za evropske vrednote in človekove pravice ter svoboščine. Cilj: Vzpostaviti primerljive kakovostne izobraževalne ustanove, poklicne profile in kulturo strpnosti ter miroljubnega sobivanja.
  4. Humanitarno omizje. Sodelujejo vse svetovne humanitarne organizacije, vladne in nevladne. Cilj: Trajno preprečiti humanitarne katastrofe.
  5. Politično omizje. Sodelujejo strokovnjaki za demokracijo, državno upravo, učinkovitost upravljanja, državne meje ter predstavniki ljudstev in plemen. Cilj: Vzpostaviti demokratično učinkovite in strukturno stabilne države, ki lahko v prihodnje same preprečijo situacije, podobne sedanji.

***


Objavljeno: 14.10.2015