Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Kaj bodo jedli slovenski državljani, ko ne bo več slovenskega kruha in slovenskega mleka?

Ljubljana, 16. oktober 2015 – Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek je pozval člane SLS in SKZ pri SLS k udeležbi na jutrišnjem shodu kmetov v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V svojem pismu je zapisal: »Želimo si, da bi shod pomagal ubraniti in ohraniti nacionalni interes, slovensko kmetstvo in slovensko živilsko predelovalno industrijo, ter pomagal omogočiti, da bo slovenski potrošnik jedel domačo slovensko hrano.« Člane je pozval tudi k temu, da kmetijskega ministra mag. Dejana Židana na shodu opozorijo na precej vprašanj v zvezi s slovensko kmetijsko politiko, ki ostajajo nerešena, in zahtevajo odgovore.

Poziv predsednika SKZ pri SLS Roka Sedmineka lahko v nadaljevanju preberete v celoti.

***

POZIV NA SHOD KMETOV

Kaj bodo jedli slovenski državljani, ko ne bo več slovenskega kruha in slovenskega mleka?

Ljubljana, 16. oktober 2015

Spoštovani,

na seji Izvršilnega odbora Slovenske kmečke zveze pri SLS je bila izražena podpora shodu kmetov v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki bo jutri, v soboto, 17. oktobra 2015, na osmih lokacijah v Sloveniji. Shod bo organiziran v podporo dobrobiti slovenskega kmeta, slovenske živilsko pridelovalne industrije in slovenskega potrošnika.

V SKZ pri SLS smo v zadnjih mesecih večkrat Vlado RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) opozorili na velike težave v sektorju pridelave mleka, govejega mesa, pšenice in lesno-gozdne verige ter jih pozvali k takojšnjemu oblikovanju in implementaciji rešitev. Naši pozivi so bili preslišani.

Vse pogosteje se sliši, da je za trenutno stanje kriva skupna evropska politika in ruski embargo, vendar smo v SKZ pri SLS prepričani, da moramo od Evrope pogledati bližje lastnemu pragu. V Sloveniji se soočamo s težavo razdrobljenosti oz. slabi povezanosti med kmeti in slabega vodenja lastne kmetijske politike. Zato, spoštovane članice in člani, vas pozivamo, da se v soboto udeležite shoda, da bomo skupaj v čimvečjem številu opozorili na nepravične razmere v prehrambni verigi. Očitno je, da ima lobi velikih trgovskih multinacionalk preveč vpliva na kmetijstvo in živilsko predelovalno industrijo. Njegov pristop je surov in brez ozira na posledice za kmeta, pridelovalca, predelovalca in potrošnika.

Ne moremo mimo dejstva, da so v nekaterih drugih državah članicah Evropske unije z organiziranim pristopom kmetov in podporo njihove kmetijske politike  ohranili domači trg in naredili preboj na ostale trge. Primer dobre prakse je združenje kmetov na Irskem.

SKZ pri SLS je v preteklih dveh letih aktivno sodelovala pri kovanju skupne kmetijske politike za naslednje obdobje, torej pripravi Programa razvoja podeželja 2014–2020. Opozarjali smo na nepravična razmerja v kmetijskem sektorju in na očitno, a nerazumljivo nenaklonjenost odločevalcev ohranjanju družinskih kmetij, ki so temelj slovenskega kmetstva in slovenske družbe.

Dodatne napore v ozaveščanje o pomembnosti povezovanja kmetov vlaga tudi evropski poslanec iz naših vrst, Franc Bogovič, ki je aktiven v odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in regionalni razvoj (AGRI) in odboru REGI. Poleg tega skupinam kmetov na strokovnih ekskurzijah v organizaciji njegove pisarne predstavlja primere dobrih praks združenj pridelovalcev sadja iz drugih držav članic EU.

Kljub našemu delu ostajajo na področju slovenske kmetijske politike odprta naslednja vprašanja, mimo katerih ne moremo in ne želimo. Tudi nanje bomo na sobotnem shodu opozorili:

Zakaj MKGP ustanavlja državno podjetje za gozdove in ne daje prednosti veliko bolj akutni težavi – spremembam koncesij, namenjenih hribovskim in gorskim kmetom? Napačne prioritete ministrstva pomenijo, da ne bomo pripomogli k ohranjanju  slovenskega podeželja!

Zakaj MKGP po lanskem uničujočem žledolomu ne sprejme ukrepov, kot je zmanjšanje davka na gorljive lesne sortimente?

Zakaj MKGP ne pristopi takoj k resnemu reševanju problema podlubnikov, ki so se letos rekordno namnožili? Naši gozdovi, na katere smo ponosni in s katerimi se tudi ministrstvo rado hvali, da so eno naših največjih bogastev, so resno ogroženi, MKGP pa ni predstavilo še nobenega ukrepa!

Zakaj je MKGP podprlo živinorejo, predvsem govedorejo, ki je temelj proizvodnje glede na naravne danosti v Sloveniji, in ukinilo podporo kravam dojiljam, ki se jih večinoma redi na območjih omejenih dejavnikov?

Kako bomo ohranjali mlečno proizvodnjo na hribovskih kmetijah in oddaljenih kmetijah, če bo prišlo do dodatne liberalizacije trga? Kmetije bodo imele slabše pogoje za pridelavo mleka in večje transportne stroške!

Zakaj je kmetijski minister mag. Dejan Židan pristal na linearni razrez sredstev EU? Ta sredstva so v mesecu septembru namenjena blaženju krize v mlečnem sektorju. Minister bi moral slovenskim kmetom izboriti boljše pogoje, saj jih več kot polovica deluje na območjih z omejenimi dejavniki!

Kdaj bo MKGP pripravilo rešitev za več kot 500 mladih kmetov, ki zaradi do sedaj neustrezno opredeljenega statusa nosilca kmetijskega gospodarstva ne bodo mogli kandidirati za mladega prevzemnika?

Kdaj bo spremenjen 5. člen Zakona o gozdovih, ki trenutno kmetom ne dopušča lastne izbire pri tem, ali bodo čez svoja zemljišča pustili prost prehod? Druga temeljna pravica, zapisana v Ustavi RS, je lastninska pravica. Omenjeni člen jo protiustavno omejuje. Za spremembo tega člena se določene kmetijske organizacije borijo že od slovenske osamosvojite naprej. Doseči želijo le primerljivo ureditev tega področja z ostalimi državami članicami EU – kmet bi se moral imeti možnost sam odločiti, ali bo dovolil prost prehod čez svoja zemljišča!

Člani SLS in SKZ pri SLS bi morali na protestu v soboto opozoriti tudi na področja vina, govejega mesa, vrtnarstva, sadjarstva, o katerih se premalo govori, a so tudi tam nujne izboljšave.

Spoštovane članice in člani, želimo, da bo shod uspešen. S svojo udeležbo spomnimo, da  je bila Slovenska kmečka zveza pobudnica in aktivna partnerica pri osamosvojitvi Slovenije. Želimo si, da bi shod pomagal ubraniti in ohraniti nacionalni interes, slovensko kmetstvo in slovensko živilsko predelovalno industrijo, ter pomagal omogočiti, da bo slovenski potrošnik jedel domačo slovensko hrano.

Trenutno stanje slovenskega kmetijstva z vsemi posledicami, ki jih občutijo slovenski potrošniki, nas ne čudi, saj isti minister že zadnjih pet let in pol vodi neodgovorno kmetijsko politiko brez prave vizije in misli na kmetstvo. V soboto opozorimo tudi njega na vsa odprta vprašanja in zahtevajmo odgovore!

Se vidimo na shodu!

Rok Sedminek,

predsednik SKZ pri SLS

***


Objavljeno: 16.10.2015