Slovenija, spreglej! Zbiranje podpisov za takojšnjo postavitev ograje na slovenskih mejah

S peticijo Slovenija, spreglej! zahtevamo ponovno vzpostavitev reda v Sloveniji. Ker ne gre le za zaščito slovenske, ampak tudi evropske civilizacije in vrednot, se zavzemamo za takojšnjo postavitev ograje na naših mejah.

 


Vabimo vas, da svoj podpis oddate na peticijski spletni strani Slovenija, spreglej!


 

 

V SLS z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da Vlada RS že dva meseca iz malomarnosti zaradi neustrezne pripravljenosti na migrantsko krizo krši evropsko in slovensko zakonodajo in s tem ogroža varnost državljanov Republike Slovenije.

V tem času je mejo ilegalno prestopilo več kot 135.000 ekonomskih in političnih migrantov, od teh pa jih je zanemarljivo malo zaprosilo za azil ter tako v skladu z Ženevsko konvencijo o beguncih in Schengenskim sporazumom zakonito vstopilo v državo. Tudi Evropska unija je z neusklajeno varnostno politiko brez učinkovitih izvedbenih določil odpovedala pri reševanju te krize in sprejela teptanje lastnih pravil. Povečan val migrantov skozi Slovenijo, ki ga opazujemo v teh dneh, je šele začetek. Skrbi nas, da bodo slovenski državljani znova talci neodgovorne in strahopetne politike sedanje Vlade RS, ki se kaže v njihovi nezmožnosti učinkovitega usklajevanja in komuniciranja o problematiki s Hrvaško in drugimi sosednjimi državami.

Slovensko mejo, schengensko mejo Evropske unije moramo odločno zavarovati in nadzorovati!

Vlada RS naj takoj zapre meje in s tem nastajajočim novim žrtvam te svetovne prevare, še preden se podajo na pot, sporoči, d‎a Slovenija in Evropa nista več sposobni sprejemati migrantov!

Podpiramo solidarnost do tistih, ki jih je v beg za preživetje prisilila vojna. Verjamemo, da je dolžnost Vlade RS zaščititi tiste, ki za zaščito zaprosijo v Sloveniji. Hkrati pa se zavedamo, da Vlada RS ne sme več pristajati na vlogo obstranskega statista v igri praktičnih interesov velikih evropskih držav in na pleča svojih državljanov prenašati tujih bremen.

Za podpis peticije Slovenija, spreglej!, obiščite spletno stran:

www.slovenija-spreglej.si


Objavljeno: 05.11.2015