Osrednji govor predsednika SLS mag. Marka Zidanška na Statutarnem in programskem kongresu SLS

Ljubljana, 21. november 2015

Spoštovane delegatke in delegati,

spoštovani gostje:

poslanec Evropskega parlamenta iz vrst Slovaške demokratične in krščanske unije – demokratske stranke in Evropske ljudske stranke Eduard Kukan,

poslanec Evropskega parlamenta iz vrst SLS in EPP Franc Bogovič,

nekdanji predsedniki SLS,

nekdanji poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, državni svetniki in ministri SLS;

spoštovane županje in župani SLS,

spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke,

spoštovani predstavniki medijev,

Najprej naj povem, da naš Kongres pozdravljajo in nam želijo uspešno delo mag. Franci But,  dr. Berta Jereb in dr. Marjan Jereb, Josip Bajc in Branko Tomažič, ki se nam danes žal niso mogli pridružiti.

Vsem prisotnim najprej hvala, da ste se odzvali vabilu – dobrodošli na Statutarnem in programskem kongresu Slovenske ljudske stranke. Vesel sem, da bomo danes skupaj začeli pisati novo poglavje v zgodbi Slovenske ljudske stranke.

 

Spoštovani,

splošna kriza je v Sloveniji, že predolgo izgovor za mnoge nerešene stvari na preveč področjih.

Najpomembnejša in najbolj akutna tema ta trenutek, ki ostaja problem z nezadovoljivimi poskusi rešitev, je migrantska kriza, za katero smo v SLS že od samega začetka javno govorili, da se je z njo treba soočati z največjo mero resnosti in odločnosti. Prvi smo slovensko in evropsko politiko opozorili, naj se ustrezno odzove, a žal nismo bili slišani. Hkrati se je izkazalo, da niti Slovenija niti Evropa nimata dovolj hitrih, dovolj močnih ali dovolj odločnih vzvodov, da bi se bili z njo sposobni učinkovito spoprijeti. Slovenska vlada ni zaščitila naše države in državljanov – s povzročitvijo varnostne luknje nas je izdala! Posledice in razsežnosti migrantske krize so mnogo širše, kot si v tem trenutku sploh upamo predstavljati ali na glas priznati. Po tej krizi bo Evropa težko takšna, kakršne smo bili vajeni. Veliko dela in veliko sodelovanja bo potrebnega, da bomo lahko spet sobivali v varni Evropi blagostanja – v močni in učinkoviti Evropski uniji, ki lahko učinkovito odgovarja na izzive prihodnosti.

Razvoj te krize kaže, da smo bili v SLS daljnovidni v svojih napovedih. Nismo le opozarjali: Evropa, spreglej! in Slovenija, spreglej! Nismo le opozarjali, naj se Slovenija in Evropa spopadeta s pričakovanimi varnostnimi in družbenimi posledicami migrantske krize, pač pa smo predlagali konkretne rešitve. Evropski ljudski stranki, naši politični družini in najmočnejši evropski politični skupini smo s ciljem dosege trajnih rešitev za to krizo podali predlog za ustanovitev Svetovnega partnerstva za mir in v okviru tega partnerstva sklic trajne Svetovne varnostne konference. Ta pobuda je bila tudi formalno vložena kot dopolnitev resolucije EPP o migrantski problematiki, vendar zaradi nasprotovanja nemških predstavnikov ni prišla v skupno resolucijo. Po natanko enem mesecu je verjetno vsem jasno, kako prav smo imeli, saj so do podobne rešitve v tem času prišli v Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji in na Danskem ter Nizozemskem. Te države so oblikovale koalicijo za boj proti terorizmu.

In kaj smo predlagali v SLS? Prav to!

Predlagali smo oblikovanje in združitev kritične mase držav, ki bi omogočila načrtovanje skupnega vodenja in izvajanje vojaških operacij za nevtralizacijo razmer na kriznem območju. Pri tem bi bile k sodelovanju povabljene vse zainteresirane države in drugi akterji, na primer: Evropa, ZDA, Rusija, Kitajska, Japonska, Iran, Savdska Arabija in druge zainteresirane arabske države, npr. tudi uradno oblast v Afganistanu, uradno oblast v Iraku, uradno oblast v Siriji ter sirsko opozicijo in vse druge države, ki bi bile pripravljene vojaško-operativno posredovati. Svetovno partnerstvo za mir bi lahko bila platforma, ki bi vodstvom zahodnih držav – držav Evropske unije, Združenih držav Amerike itd. – skupaj z vodstvi Rusije, Kitajske, Japonske in zainteresiranih arabskih držav, omogočala načrtovanje in izvedbo obsežne varnostne operacije za stabilizacijo razmer in vzpostavitev varnih območij v Siriji, Iraku in ostalih prizadetih državah.

Prizadetim državam bi Svetovno partnerstvo za mir pomagalo tehnološko, upravno in gospodarsko ter s tem omogočilo vzpostavitev višje kakovosti življenja v teh okoljih. Varnostna konferenca bi v obliki stalne konference zasedala tako dolgo, da bi bili vzpostavljeni pogoji za začetek normalizacije teh držav. Zato bi bila znotraj varnostne konference oblikovana trajna tematska omizja – okrogle mize – na katerih bi bile za vsako področje oblikovane kratkoročne in trajne rešitve z ukrepi. Sedanja kaotična situacija je namreč že ogrozila Evropo s ponovno ekonomsko in humanitarno krizo ter trajnim sesutjem kritične mase za normalno delovanje številnih arabskih in afriških držav. Svetovna varnostna konferenca bi lahko to preprečila.

Vzpostavitev varnostnih območij v Siriji, Iraku, Afganistanu in drugih prizadetih okoljih v Aziji in Afriki bi morala zagotoviti varne pogoje za vrnitev in normalno življenje ter delo sedanjih beguncev in to v svojih domovinah. Sedanji begunci in migranti v Evropi bi bili to le začasno, dokler jim ne bi bila omogočena varna vrnitev v svoje domovine, kjer bi lahko prispevali k njihovemu preporodu. Partnerstvo za mir bi nato z vsemi razpoložljivimi sredstvi pomagalo v prizadetih državah vzpostaviti pogoje za normalizacijo in razvoj teh držav. S tem bi bil prekinjen pritisk toka beguncev v Evropo.

Pred tremi dnevi me je na sedežu stranke obiskal aktualni namestnik vodje poslanske skupine CDU/CSU in nekdanji nemški minister za notranje zadeve Hans-Peter Friedrich s predstavniki političnega instituta Konrad Adenauer Stiftung. V zelo poglobljenem pogovoru sva ugotovila, da se popolnoma strinja z ugotovitvami Slovenske ljudske stranke: Evropa je že dosegla in zapolnila kritično maso migrantov, Nemčija jih ne more več sprejemati! Nemčija, ki je najbolj glasno vabila migrante k sebi ob začetku krize! Naši pozivi Sloveniji in Evropi so bili še kako upravičeni, saj bodo sedaj migranti obtičali južneje od Nemčije, tudi pri nas, naše kapacitete pa so že zdaj polne! S čigavim denarjem bo naša država financirala njihovo namestitev, četudi bo ta uradno le začasna? Z denarjem vseh nas!

Z nekdanjim nemškim notranjim ministrom Friedrichom sva se v pogovoru dotaknila tudi gospodarske situacije v Sloveniji, Nemčiji in Evropi nasploh. V Sloveniji imamo 100.000 brezposelnih. V vsej Evropski uniji jih je 24 milijonov! Strinjala sva se z oceno, da bi nemško gospodarstvo, ki naj bi bilo glavni razlog za povabilo Angele Merkel migrantom v Nemčijo, lahko in celo moralo kot najmočnejši del gospodarstva znotraj Evropske unije odpirati delovna mesta drugod po Evropi in najprej poskrbeti za socialno šibke znotraj meja EU. Delovne sile imamo dovolj, ne bi je smeli na nehuman način »uvažati« iz islamskih držav!

Če ne bomo v treh tednih zaprli schengenske meje, se bodo začele zapirati nacionalne meje. Nemčija že počasi spreminja stališče. Počasi, da ohrani svoj položaj moči. Vlada RS govori, da je vse pod nadzorom, hkrati pa napoveduje, da bo v Evropo v petih letih prišlo še 20 milijonov migrantov. Že močna mornarica Grčije bi ob pomoči drugih evropskih držav lahko preprečila naval migracij iz afriških držav in tako preprečila organizirano tihotapljenje ljudi, izkoriščanje ljudi in služenje milijonov na račun nemočnih. S svojimi izjavami in napovedmi se Vlada RS dobesedno norčuje iz lastnih državljanov. Pretvarja se in zavaja javnost.

Ideje in napovedi SLS so se že velikokrat pokazale kot resnične in zelo napredne, celo toliko, da jih mnogi ne razumejo in nočejo razumeti, nato pa jih razvoj dogajanja prisili v takšno razmišljanje. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je tako moral sprejeti izvirno našo pobudo, ki je temeljila na analizi, argumentih in predlogih. Spomnimo se samo, kako se je zunanji minister Karel Erjavec norčeval iz naših predlogov o postavitvi ograje, sedaj pa je naše predloge povsem posvojil. In spoštovani, samo mi še ne spreminjamo in zaostrujemo azilne zakonodaje.

Evropsko unijo, evropske odločevalce pozivamo, da čimprej odpravijo sankcije za Rusijo! Pričakovati je, da bo Rusija storila enako in dvignila svoj popoln embargo in tudi na uvoz večine hrane iz Evropske unije. Ni prav, da se zavezniki v boju proti terorizmu ekonomsko izčrpavamo, trpi gospodarstvo in kmetijstvo – tudi slovensko! Pričakovali bi, da bi se tega odločevalci v Evropi zavedeli sami, ne da bi jim moral nekdo odpreti oči, da spregledajo! To je le še en primer, ki kaže na to, da se tudi Evropa ne zmore aktivno odzivati na nova dejstva.

 

V prvi vrsti je današnji kongres namenjen sprejemu dveh ključnih dokumentov v delovanju vsake stranke. To sta, kot pove že ime kongresa, naš Statut in naš Program. Oba sta bila v zadnjih mesecih deležna temeljite prevetritve. Danes bomo skupaj slišali predstavitve prenove obeh dokumentov, nato pa boste vi, delegatke in delegati, odločali o njihovem sprejemu.

Kasneje vam bodo predstavljene najobširnejše spremembe Statuta SLS, ki izhajajo iz poglobljene analize stanja, ki ga je takoj po neuspešnem izidu na zadnjih parlamentarnih volitvah izvedla Skupina za analizo in strategijo pod vodstvom dr. Andreja Umeka, in mnogih »notranjih in zunanjih« strokovnjakov.

Pri prenovi Statuta SLS so imeli pomembno besedo tudi odbori stranke in vi, spoštovane članice in  člani, ki ste podali svoje predloge. Prav vsakdo je imel priložnost sodelovati. Glavno tajništvo SLS je prejete predloge lokalnih in regionalnih odborov stranke, za spremembe, v pregled posredovalo Statutarno-pravni komisiji SLS, ki jo vodi Aleš Vehar, ta pa jih je s svojimi pripombami poslala v obravnavo Izvršilnemu odboru SLS.

Najpomembnejše, kar smo želeli doseči s spremembo Statuta SLS, je odpreti vrata stranke vsem, ki želijo soustvarjati prihodnost Slovenije. Velik poudarek je na sodelovanju mladih, pri političnem delovanju stranke, pa bodo lahko sodelovali tudi tisti deli splošne in strokovnih javnosti, ki niso naši člani, a verjamejo, da smo na pravi poti, in želijo pomagati. Za nas je bistveno, da v Sloveniji razvijemo pravo stranko širine, stranko desne sredine, ki dela za ljudi.

Statutarne spremembe tako izhajajo iz preverjenih dobrih praks velikih in močnih evropskih ljudskih strank, ki že desetletja vodijo najuspešnejše evropske države, hkrati pa tudi s terena, iz vaših lastnih izkušenj. Z novo ureditvijo daje SLS še večjo vlogo svoji mreži na lokalni ravni, ki je že sedaj med najmočnejšimi v Sloveniji. Večjo vlogo bodo tako imeli občinski in regionalni odbori, občine in lokalne skupnosti, strokovna združenja, in organizacije, pri ustanovitvi katerih smo v 27 letih aktivnega političnega delovanja odigrali ključno vlogo – nekatere od njih že dolga leta uspešno vodite tudi mnogi iz te dvorane. Sodelovali bodo lahko tudi vsi ostali, ki zagotavljajo da Slovenija ostaja operativna vsaj na tistih področjih, ki so ljudem najbližje.

V naše vrste z novim Statutom SLS vabimo vse ljudi, ki tako kot mi verjamejo in vedo, da se z delom in vztrajnostjo življenje v Sloveniji lahko izboljša. Verjamemo, da ni pomembno, kdo ste, kaj počnete in kje ste že bili. Ne želimo da le glasujete za nas. Želimo, da sooblikujete prihodnost Slovenske ljudske stranke, da bo stranka lahko sooblikovala prihodnost za boljšo Slovenijo.

Slovenska ljudska stranka po današnjem Kongresu ne bo več le »stranka« ljudstva, ampak bo postala »organizacija« ljudstva!

 

Spoštovane delegatke in delegati,

ko bomo z novim Statutom SLS prenovili temelje za organizacijo našega delovanja, bo naslednja ključna sestavina zgodbe o uspehu prepričljiv Program SLS. Tudi njegove prevetritve smo se lotili premišljeno in postopno. Največjo vlogo je imela Skupina za prenovo programa pod vodstvom mag. Petra Volaska, ki je v sodelovanju s Strokovnim svetom pri predsedniku SLS pod vodstvom dr. Andreja Umeka v okviru programskih dokumentov najprej ubesedila naše osnovne vrednostne usmeritve, to so Temeljna načela SLS. Ta etična izhodišča so povsem v sinergiji z vrednotami Evropske ljudske stranke in zgoščeno predstavljajo  bistvo našega delovanja. Preprosto povedano, Temeljna načela SLS govorijo o tem, kdo smo in kaj želimo! SLS se jasno opredeljuje za sodobno, široko evropsko ljudsko stranko krščansko-demokratske usmeritve, torej za odprto stranko zmerne desne sredine!

Namen SLS  je soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno, družbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Smo državotvorna stranka in ponujamo optimalen model, ki je sprejemljiv za najširšo slovensko javnost.

SLS ne želi odpirati ideoloških tem, pač pa je  izrazito zazrta v prihodnost!

Vizija SLS je postati vodilna slovenska stranka svobodnih in razvojno mislečih ljudi z jasnimi usmeritvami ter celovitimi rešitvami za gospodarsko-razvojne, okoljske, kulturne, socialne, medgeneracijske in duhovne izzive sedanjosti in prihodnosti.

Ta načela prežemajo vsak vidik novega Programa SLS. To je osrednji dokument, ki na povezan in konsistenten način predstavlja ključna programska politična izhodišča do posameznih področij. Pri njegovem oblikovanju smo izhajali iz dveh jasnih predpostavk:

Prvič, program ne sme biti sam sebi namen in

drugič, program mora tako funkcionarjem kot članom stranke nuditi vsebinsko konsistentno oporo za njihovo politično delovanje.

Tudi prenovljen Program SLS vam bo temeljito predstavljen, a bom, če dovolite, na kratko povzel njegove glavne poudarke. Prepričan, da ga boste tako kot jaz, tudi vi vzeli za svojega:

Naš Program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja državljank in državljanov. Hočemo pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje!

Združuje tako evropske vsebinske politične poudarke Evropske ljudske stranke, saj je Slovenska ljudska stranka prva polnopravna članica Evropske ljudske stranke iz Slovenije, kot tudi jasno opredeljena stališča do slovenske politične situacije. Njegova bistvena vsebinska lastnost je predvsem v tem, da se zavedamo, da morata biti tako država kot tudi gospodarstvo v službi potreb in interesov slovenskih državljanov, in to vseh, ne le družbenih elit! Temelj visoke kakovosti življenja v slovenski družbi, za katero si prizadevamo, je zdravo in uspešno gospodarstvo, ki temelji na dobrem gospodarju! Dober gospodar misli na celoto in se zaveda, da lahko za nujne družbene dejavnosti, kot so izobraževanje, zdravje, sociala, skrb za nemočne in tako naprej, porabi le toliko, kolikor je ustvaril! Zato je naša prvenstvena naloga izboljšati oziroma kar ozdraviti slovensko gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, ki je njegov neločljiv del, zato da bomo lahko omogočili mladim kakovostno izobraževanje, dosegali zaradi visoke konkurenčnosti visoko zaposljivost delovne sile, tako mlade kot starejše, ter omogočili ostarelim dostojno pokojnino in človeku prijazno starost! Ključ je torej v odličnem gospodarstvu, ki omogoča poln razcvet človekove ustvarjalnosti, ki se je družba veseli in jo nagrajuje! V luči teh ciljev je osnutek Programa SLS pravzaprav zgoščen manifest zaupanja v sposobnosti slovenskega človeka in čvrsta osnova za dosledno, politično prepričljivo in zato tudi uspešno delovanje SLS v prihodnje!

Tretji programski dokument bo Akcijski načrt SLS. To bo izvedbeni dokument s konkretnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bo ostal najbolj odprt, ki se bo skozi čas spreminjal – predvsem dopolnjeval z novimi ukrepi in akcijami, ki jih bomo ocenili za nujne. Obenem bomo iz njega sproti umikali že uresničene cilje. Ta dokument bo torej najbolj živ in aktualen ter podlaga za kasnejši volilni program.

Pri naših treh programskih dokumentih gre za kontinuiteto načel in hkratno prehajanje iz makro ravni na mikro programsko raven, vse to pa omogoča naravno prehajanje in uporabo teh programskih dokumentov ne le v volilnem programu, ampak tudi v koalicijskem programu vlade, v katero bomo, verjamem, čimprej in prepričljivo prišli!

Vsaka resna in odgovorna stranka si želi vladati oziroma sodelovati pri upravljanju države. Tudi mi resno jemljemo to nalogo in ji, kot vidite, posvečamo vse politične in organizacijske napore. Prepričan sem, da bomo z našimi programskimi dokumenti pritegnili širši krog somišljenikov in podpornikov. Temu primeren bi moral biti nato tudi volilni rezultat, saj smo stranka, organizacija ljudstva – iz njega izhajamo in zanj odgovorno delujemo! V tem smislu želimo nadaljevati najboljše iz Demosa, najboljše iz slovenske pomladi.

Slovenski državljani si zaslužijo, da naša družba kakovostno dokonča tranzicijo in  končno preide v slovensko poletje, v razcvet, ki ga že predolgo pričakujemo. Tam bomo lahko zaživeli visoko evropsko kakovost življenja!

 

Spoštovani,

20. decembra bomo državljanke in državljani povabljeni na referendum, kjer bomo odločali o ohranitvi ali zavrnitvi v Državnem zboru RS sprejetih sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V SLS ne vidimo nobenega razloga, da bi z redefinicijo družine spodkopavali enega od temeljev slovenske in evropske družbe. Obžalujemo, da politika na nespreten način išče rešitve za odpravo ene protiustavnosti z drugo. Zamenjava očeta in matere s »partner 1« in »partner 2« krši ustavni kategoriji očetovstva in materinstva, ki ju varuje 53. člen Ustave RS. Predlog odvzema tudi pravice osnovni celici naše družbe – družini. Zato v SLS pozivamo k zavrnitvi zakona. Nedopustno pa je tudi, da bi bile kateremukoli državljanu in državljanki RS kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, zato smo v SLS predlagali, da se vse pravice istospolnih partnerjev uredijo v posebnem zakonu. Članstvo smo že pozvali, naj v pripravah na referendum sodelujejo s Koalicijo za otroke gre. Verjamem, da se jih bo v skladu s temeljnimi vrednotami SLS mnogo odločilo pomagati ohraniti tradicionalno definicijo družine!

Decembra po nekaterih napovedih lahko po zamenjavah članov arbitražnega sodišča vendarle pričakujemo končno odločitev arbitražnega sodišča o vprašanju določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta arbitražno sodišče ustanovili skupaj, z ratificiranim Arbitražnim sporazumom, z namenom rešitve mejnega vprašanja. Nobena od držav ne more enostransko odstopiti od tega sporazuma, v katerem se je vsaka zavezala tudi k spoštovanju končne odločitve. Spomnim lahko, da smo arbitraži odločno nasprotovali in tudi zbrali podpise za referendum. Takrat je volja ljudi odločila, da bo o meji odločalo arbitražno sodišče in to odločitev spoštujemo. Ob morebitnih naslednjih neobičajnih potezah Hrvaške pa pričakujem, da bo spoštovanje odločitve arbitražnega sodišča z vso odločnostjo podprla tudi Evropska unija.

 

Spoštovani,

danes je v prvih vrstah mnogo županj in županov Slovenske ljudske stranke. Hvala, da ste se odzvali vabilu in ne le našim članom, pač pa tudi javnosti pokazali moč naše stranke, ki je le nekaj mesecev po neuspehu na državnozborskih volitvah utrdila svoj položaj z uspehom na lokalnih volitvah. SLS ima še vedno največje število županj in županov v Sloveniji. Vi ste prvi, ki skrbite za prej omenjeno blaginjo državljank in državljanov, za kakovost bivanja svojih občank in občanov!

Zaskrbljujoče je, da je država za svoje povečini neuspele poskuse nadzorovanja migrantske krize pripravljena zapraviti milijon evrov na dan, hkrati pa nikakor ne najde sredstev za izpolnjevanje svojih zakonskih obveznosti, financiranja delovanja občin. Občine so tiste, ki za občanke in občane, torej državljanke in državljane Republike Slovenije, zagotavljajo osnovno infrastrukturo, delovanje javnih zavodov, kot so vrtci, muzeji, športna društva in tudi štipendije. Pogajanja o financiranju občin so se začela že mnogo prej, pa je država tudi takrat trdila, da ni dovolj sredstev kljub temu, da jih je po zakonu obvezna zagotoviti. Korekten znesek povprečnine na podlagi zakonske formule bi moral znašati 652 evrov, Državni zbor RS pa je v sredo sprejel zakon, ki določa povprečnino v višini 522 evrov. Občine zagotavljajo enakomeren razvoj in vzpostavljanje čimbolj enakomernih pogojev za bivanje državljanov. Nepripravljenost države, da izpolni svoje obveznosti, od katerih so prek delovanja občin odvisni njeni državljani, je nesprejemljivo. Nesprejemljivo zato, ker se bo – zaradi nižje povprečnine, ki jemlje iz lastnih sredstev, zaradi nižjega sofinanciranja investicij s strani države in zaradi pomanjkljivih evropskih sredstev – prihodnji razvoj lokalnih okolij v naslednjih letih verjetno v veliki meri popolnoma zaustavil. Tega kot edina politična stranka, ki se že od vselej aktivno in uspešno zavzema za enakomeren razvoj naše države, ne moremo sprejeti! Ravnanje države bi lahko vzeli tudi kot zavajanje državljanov z namenom varčevanja na tistih mestih, katerih financiranje je že sedaj na zadnji še sprejemljivi ravni. Že sedaj je sredstev za nujno potrebne investicije, kot so na primer obnove cest, odločno premalo.

Če povzamem nekaj ključnih tem, ki so med seboj kritično povezane – Vlada RS se kljub našim opozorilom ni bila sposobna dovolj hitro in niti dovolj odločno odzvati ob nastopu migrantske krize. Vsak javni pomislek in očitek so zavrnili z govoričenjem o diplomatskem dialogu s sosednjimi in drugimi državami. Posledica neodločnosti je ogromna vsota davkoplačevalskega denarja – po nekaterih izračunih en milijon evrov na dan – ki ga že več kot dva meseca država porablja za sanacijo kritičnih razmer, hkrati pa je v pogajanjih z občinami trdila, da v proračunu preprosto ni dovolj denarja, da bi izpolnila lastne z zakonom predpisane obveznosti financiranja občin, ki državljanom zagotavljajo osnovno infrastrukturo, osnovni socialni servis. V ponedeljek bo interesna skupina lokalnih interesov v okviru Državnega sveta RS zaradi sporne povprečnine za občinsko izvajanje zakonsko določenih nalog obravnavala predlog za veto na Zakon o izvrševanju državnih proračunov leti 2016 in 2017, ki ga je državni zbor sprejel v sredo. Proračunskemu zakonu nasprotujejo tudi v gospodarstvu!

Vlada RS je v zadnjem času slovenski javnosti jasno pokazala, da ni sposobna ali vešča strateškega premisleka o prihodnosti naše države, kar smo mnogi, zaradi neobstoja volilnega programa sedaj vladajoče stranke, napovedovali že med kampanjo za državnozborske volitve.

 

Spoštovane delegatke in delegati,

spoštovane članice in člani,

ko sem pred skoraj letom dni prevzel vodenje stranke, sem povedal, da želim voditi in biti del odprte, široke, sodobne desnosredinske stranke. Mislil sem resno. V tem času sem dvakrat obiskal vsako volilno enoto in se tam srečal s predsedniki in funkcionarji iz lokalnih odborov. Naši pogovori so bili vedno tvorni in polni predlogov za delovanje. Ljudje so si upali povedati tudi tisto, kar jih je motilo in skupaj smo poskusili najti rešitev. Verjamem v tak način dela in ga bom tudi v prihodnje ohranil. Stranka je demokratična, vsak ima pravico in dolžnost izraziti svoje stališče. Tako ustvarjamo in ohranjamo širino naše stranke. Naše delo usmerja volja večine. Še naprej bom delal vse v svoji moči, da bo stranka s svojo širino zasedla prostor na desni sredini. Tisti prostor, ki nam je bil ob zadnjih volitvah vzet. In tisti prostor, ki se po razočaranju zaradi neizpolnjenih predvolilnih obljub, neodločnosti ter neuspehov sedanje vlade ponovno odpira za nas. Ponovil bom – za nas! Povedal sem že in še enkrat povem: tu ni in ne bo prostora za resne nove stranke.

Isti Kongres, na katerem sem bil izvoljen, je določil, da mora biti v enem letu izveden Statutarni in programski kongres SLS. To zavezo bomo danes izpolnili. Pot do prenove obeh dokumentov je bila tudi pot notranje povezanosti stranke.

Pot je bila zahtevna, a sem prepričan, da smo delo dobro zastavili in s pomočjo naših zvestih članov, sodelavcev, strokovnjakov na svojih področjih in političnih izvedencev, nalogo dobro opravili. Posebej se ob tem želim zahvaliti dr. Andreju Umeku, vodji Strokovnega sveta pri predsedniku SLS, mag. Petru Volasku, vodji Skupine za prenovo Programa SLS, Alešu Veharju, vodji Statutarno-pravne komisije SLS, in podpredsedniku SLS Primožu Jelševarju, ki je najbolj zavzeto spremljal dogajanje na vseh straneh, ohranjal stik med posameznimi skupinami in tako operativno kot vsebinsko ogromno prispeval. Velika zahvala tudi Glavnemu tajništvu SLS in vsem drugim, ki so sodelovali pri tem velikem projektu in pripomogli, da bomo danes lahko naredili korak na novo pot za Slovensko ljudsko stranko.

V veliko veselje in čast mi je, da lahko na tem mestu tudi javno najavim ustanovitev prvega think-tank  političnega inštituta v SLS. Ideje za to, so v naši stranki žive že skoraj 10 let, vendar nikoli nismo našli politične volje ali pa tistega nujno potrebnega časa, ki ga ustanovitev inštituta zahteva. Inštitut SLS smo poimenovali po enem največjih slovenskih politikov vseh časov in zagotovo enem najbolj prepoznavnih obrazov naše zgodovinske SLS – dr. Antonu Korošcu. 

Z Inštitutom dr. Antona Korošca želimo okrepiti nenehni notranji premislek v stranki, ki na strateški in vrednostni ravni sproti analizira, kaj stranka dela prav in kje je iz poti skrenila. Ob sebi želimo imeti stalno enoto, ki je politično stabilna in je sposobna sodelovati z podobnimi institucijami sestrskih strank v Sloveniji in v tujini, hkrati pa je generator razmišljanja in idej na najvišji ravni v Sloveniji. Verjamem, da je ustanovitev Inštituta dr. Antona Korošca velika pridobitev za SLS, kot tudi velika pridobitev za Slovenijo, ki je s tem dobila organizacijo, ki bo v politiki iskala skupne imenovalce z namenom doseganja višje kakovosti življenja v državi.

Vabim vas, da gremo skupaj na novo pot s programom za dostojno življenje.

***


Objavljeno: 21.11.2015