Poziv Kluba županov pri SLS za povprečnino, ki bo občinam omogočala izvajanje nalog, kot jih narekuje zakonodaja

Slovenske Konjice, 5. november 2015

 

Na današnji seji Kluba županov pri SLS smo obravnavali težave, s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti pri sestavljanju proračunov. Dejstvo je, da bi za izvajanje vseh nalog, ki jih občinam nalaga zakonodaja, povprečnina morala znašati 652 evrov na prebivalca. S tem izračunom se strinja tudi Vlada RS.

V tem trenutku pa še vedno potekajo pogajanja o višini povprečnine za leto 2016. Ponujen znesek znaša 522 evrov na prebivalca, kar je seveda odločno premalo. Klub županov pri SLS poziva Vlado RS, da zagotovi povprečnino v višini, ki bo občinam omogočala izvajanje nalog, kot jih narekuje zakonodaja. Prav tako opozarjamo, da Vlada RS že dve leti zamuja pri pripravi razpisov za koriščenje evropskih sredstev za občine. Izpad sredstev iz naslova sofinanciranj bo v naslednjih letih povzročil težave v gradbeništvu, predvsem pa poslabšanje stanja na področju infrastrukture ter javnih objektov.

Odločno zavračamo obnašanje vidnih predstavnikov Vlade RS, ki želijo enačiti sestavljanje občinskih proračunov in pogajanja s posameznimi sindikati. Župani opozarjamo, da Vlada RS s predlaganimi ukrepi znižuje standard občank in občanov, zavira razvoj podeželja ter pospešuje neenakomeren razvoj Slovenije.

 

Miran Gorinšek

predsednik Kluba županov pri SLS

 


Objavljeno: 05.11.2015