Poslanica predsednice Slovenske ženske zveze pri SLS Vesne Starman ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami

Ljubljana, 25. november 2015

Spoštovani,

ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami želimo članice Slovenske ženske zveze pri SLS spomniti sodržavljane in sodržavljanke, da smo za boj proti nasilju v kakršnikoli obliki soodgovorni vsi. Ni dovolj, da nasilje obsojamo na načelni ravni, nato pa se ob soočenju z njim obrnemo proč. Prav je, da se odzovemo, prijavimo nasilje in s tem damo jasno vedeti, da nasilja ne toleriramo, ker je za človeka škodljivo in za družbo uničevalno.

Veliko vlogo pri družbenem dojemanju nasilja imajo mediji. Ti prav tako lahko določena nasilna dejanja prikažejo kot sprejemljiva in legitimna, druga pa nesprejemljiva. Mediji lahko v javnosti ustvarjajo tudi stališča o nasilju, kaznovalni politiki, pozivajo k pogromom itn. Z nazornim, ekstenzivnim in senzacionalističnim prikazovanjem nasilja pa lahko celo vplivajo na povečanje vsaj kratkoročne agresivnosti pri gledalcih, ki na dolgi rok postajajo na nasilje vse bolj ravnodušni in neobčutljivi. Po drugi strani pa mediji lahko na primer nasilje v družini oziroma nasilje v partnerskem odnosu prikažejo kot problem individualne socialne patologije in primere nasilja v celoti izvzamejo iz strukturnih razmerij (na primer spolne, razredne) moči.

Žal se o problematiki nasilja nad ženskami in boja proti njemu govori le enkrat na leto in so verjetno tudi zato premiki na bolje le minimalni, premajhni! Vsak pri sebi bi se morali večkrat vprašati: »Kaj sem storil za zmanjšanje nasilja v svojem okolju? Sem pomagal sooblikovati bolj prijazen svet?«

Upam, da nas čim več brez težav najde odgovor na prvo vprašanje in da je odgovor na drugo pritrdilen!

 

Vesna Starman

predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS

 


Objavljeno: 25.11.2015