Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek za prekinitev gospodarskih sankcij proti Rusiji

EU in Rusija morata rešitev za Ukrajino najti po diplomatski poti

Ljubljana, 8. december 2015 – »Le vnovično avtomatično podaljšanje sankcij za Rusijo, ki jih je Evropska unija uvedla lani poleti, ne bo privedlo do nobenih rešitev za ponovno stabilizacijo vzhoda Ukrajine. EU in Rusija morata rešitev za Ukrajino najti po diplomatski poti!« je prepričan predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki opozarja: »Dosedanji ukrepi niso bili učinkoviti! Željenih rezultatov Evropa ni dosegla, dela pa se velika gospodarska škoda. V SLS smo proevropski, vendar želimo biti tudi učinkoviti. Če je za določeno rešitev ugotovljeno, da ne deluje, je treba najti drug način.« Mag. Zidanšek zato poziva predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, da se na zasedanju voditeljev držav članic EU 17. in 18. decembra 2015 zavzame za prekinitev gospodarskih sankcij proti Rusiji.

Kot v SLS že dalj časa opozarjamo, Slovenija ni dolžna le slediti političnim ciljem Evrope, ampak se mora v prvi vrsti začeti boriti za lastno dobrobit – za dobrobit slovenskih podjetij, ki zagotavljajo delovna mesta za delavce. Prav ta podjetja polnijo tudi proračunsko blagajno, od katere so odvisna tako delovna mesta v negospodarstvu kot tudi socialni transferji za brezposelne.

Slovensko gospodarstvo je kljub izboljšanim kazalcem gospodarske rasti še vedno preobremenjeno s stroški delovanja države in slabimi preteklimi naložbami, zato se sooča z precejšnjo nekonkurenčnostjo na evropskih in svetovnih trgih. Z oteženimi pogoji poslovanja na ruskih trgih Slovenija vsak dan dodatno izgublja velike priložnosti za mnoga delovna mesta, ki bi v normalnih okoliščinah lahko zagotavljala dostojno življenje mnogim državljanom.

Po Zidanškovem mnenju bi moral premier dr. Cerar dobrobit državljanov Republike Slovenije postaviti pred politične interese nekaterih drugih držav EU: »Zavzemanje za slovenske državljane in Slovenijo je odgovornost predsednika vlade. Naj se postavi za slovenske obrtnike, podjetnike, kmete, delavce in brezposelne ki si zaslužijo dostojno življenje. Naj Sloveniji omogoči vse možnosti za nadaljnji razvoj. Boriti se za interese lastnih državljanov ni protievropsko.«


Objavljeno: 08.12.2015