Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: SMC izkorišča bazo podatkov študentov Pravne fakultete za politične namene

V Slovenski ljudski stranki smo ogorčeni, da državna Pravna fakulteta svoje študente vabi na dogodek, ki ga organizira vladajoča politična stranka

Ljubljana, 2. marec 2016 – V sredo 3. marca, več kot pol leta od takrat, ko smo v Slovenski ljudski stranki predsednika Vlade RS dr. Cerarja prvič opozorili na slabo odzivanje na migrantsko krizo, njegova Stranka modernega centra organizira javno tribuno o begunsko-migrantski krzi v ljubljanskem Cankarjevem domu. Odkrit pogovor z javnostjo v Slovenski ljudski stranki cenimo. Ogorčeni pa smo nad tem, da dogodek na svoji spletni oglasni deski in v elektronskih sporočilih svojim študentom promovira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Nič ni narobe s tem, če fakulteta organizira ali pomaga organizirati dogodek, na katerega so vabljeni predstavniki politike in na take dogodke vabi svoje študente. Povsem nekaj drugega pa je, da svoje študente vabi na dogodek, ki s fakulteto nima nič, organizira pa ga vladajoča politična stranka! Temeljni pridobitvi demokratične države sta avtonomija univerze in prepoved delovanja političnih strank na univerzi. Najbrž ni potrebno posebej utemeljevati, kako dejanje Pravne fakultete, ki bi morala biti od politike neodvisna, z neposrednim vabilom na dogodek, ki ga pripravlja politična stranka, ti dve načeli krši.

V SLS se sprašujemo, ali dr. Cerar, ki je v svoji predvolilni kampanji obljubljal visoke etične in moralne standarde, svojega nekdanjega delodajalca izkorišča za brezplačno promocijo svojih političnih aktivnosti?

»Pričakujem, da bodo vrhunski strokovnjaki ljubljanske pravne fakultete svojemu nekdanjemu sodelavcu dr. Miru Cerarju in tistim, ki so objavo omogočili, razložili, da se s tem ne krši le 8. člena statuta Univerze v Ljubljani, ki govori o prepovedi delovanja političnih strank na univerzi, ampak tudi slovensko zakonodajo in hkrati vsa temeljna moralna in etična načela ter načela pravne države,« je kritičen predsednik SLS mag. Zidanšek. »Pričakujem tudi, da bo Pravna fakulteta objavo takoj umaknila, svojim študentom pa se opravičila. Če teh načel ne spoštuje niti Pravna fakulteta, ki izobražuje bodoče pravne strokovnjake, potem je jasno, zakaj je stanje v slovenskem pravosodnem sistemu takšno kot je,« dodaja mag. Zidanšek.

Informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik predlagamo, da z vidika spornosti zlorabe osebnih podatkov študentk in študentov Pravne fakultete v Ljubljani, zadevo preuči.


Objavljeno: 02.03.2016