Dr. Andrej Umek za Družino: SLS je naslednica zgodovinske SLS in pomladne SKD

V Družini št. 5 (31. 1. 2016) je v Odmevu z naslovom Vabilo za novo stranko? gospod Jože Strgar o zgodovinski SLS, ki je v tujini delovala do slovenske osamosvojitve, zapisal: »Po osamosvojitvi je Lojze Peterle prevzel listine od njenih avtentičnih nosilcev, ki so preživeli v Argentini, in stranka se je preimenovala v Krščanske demokrate, ki jih danes predstavlja Nova Slovenija-krščanski demokrati.«  Da bi bili spoštovani bralci Družine pravilno obveščeni, dajem naslednje pojasnilo: Naslednica SKD in s tem tudi zgodovinske SLS je sedanja SLS. Za utemeljitev nasledstva morata biti izpolnjena dva kriterija: formalno-pravni in programski. Oba potrjujeta kontinuiteto SLS.

Bralce želim spomniti, da sta bili v vrenju slovenske pomladi v letih 1988-89 na krščansko-demokratskih izhodiščih oblikovani dve stranki: Slovenska kmečka  zveza (SKZ), ki se je kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko (SLS), in Slovenski krščanski demokrati (SKD). Po sporazumu vodstev zgodovinske SLS, ki je delovala v tujini, in SKD je nasledstvo prve privzela slednja. Na željo pretežne večine članstev obeh strank sta se SKD in SLS 15. 4. 2000  združili v SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko. S tem je nasledstvo zgodovinske SLS prešlo na združeno stranko, ki je kasneje prav iz razloga, da bi poudarila to kontinuiteto, svoje ime poenostavila v SLS. Stranka Nova Slovenija (NSi) je bila ustanovljena šele 4. 8. 2000, takrat brez nedavnega dodatka v imenu »krščanski demokrati«. Takrat je formalno-pravno nasledstvo zgodovinske SLS pripadalo združeni SLS, zato ga NSi nikakor ni mogla prevzeti.

Moderna SLS tudi v programskem smislu gradi na izročilu zgodovinske SLS in ga nadgrajuje s sodelovanjem z krščansko-demokratskimi in ljudskimi strankami v Evropi in njihovo krovno organizacijo Evropsko ljudsko stranko (EPP). Samo kratek pogled na programska dokumenta SLS – Temeljna načela SLS, vrednostna osnova za delovanje, in Program SLS – to tezo jasno potrjujejo. Ob 75. obletnici smrti največjega slovenskega politika dr. Antona Korošca smo v SLS ustanovili inštitut z njegovim imenom kot zasebni zavod za spodbujanje krščansko- demokratske misli in družbenega dialoga. Tudi v Inštitutu dr. Antona Korošca se zavedamo odgovornosti, ki ga nosi nasledstvo zgodovinske SLS.

SLS je torej formalno pravna in programska naslednica svoje zgodovinske predhodnice.

 

Andrej Umek, vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS in predsednik Sveta Inštituta dr. Antona Korošca


Objavljeno: 12.03.2016