Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Otrokom, ki so izgubili starša, je treba skrbnike najprej iskati v krogu družine

Predlog sprememb ZZZDR in pravilnikov CSD

V primeru dečkov iz Velenja je CSD morda ravnal v skladu s pravili, nikakor pa ne v največjo korist otrok

Ljubljana, 6. april 2016 – »Nujno je treba spremeniti Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) ter pravilnike dela Centrov za socialno delo (CSD) tako, da bodo sprejete odločitve lahko bolj življenjske,« je prepričan predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, »vprašljiv pa je tudi postopek nadzora. Tega je za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS nad delom in ravnanjem velenjskega Centra za socialno delo izvedla socialna inšpekcija, torej institucija, ki prav tako kot CSD odgovarja ministrici dr. Anji Kopač Mrak.

»Zavzemamo se za to, da v primeru izgube starša zaradi nasilnega dejanja drugega starša oz. partnerja CSD primernega skrbnika otroku išče najprej znotraj družine, šele nato izven nje. Najprej naj se preveri primernost starih staršev, tet, stricev … Za otroka, njegov občutek varnosti in čimbolj normalen nadaljnji razvoj je najbolje, da ostane v krogu svoje družine. Že tako je najverjetneje soočen s travmo, če mu morajo iskati skrbnika, potem pa pade v ”tuje” roke. Stari starši pa bodo ne glede na vse vedno stari starši tega otroka, in tega jim nihče ne more preprečiti. Verjamem, da se da tudi v zakone in pravilnike vdihniti nekaj človeškega sočutja, ne da bi bila avtomatično ogrožena objektivnost postopka in odločitev,« meni predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, zato predlaga nujne spremembe oz. dopolnitve tovrstnih postopkov, ki so določeni v ZZZDR in pravilnikih CSD. Slednji so se doslej, v velenjskem primeru in drugih, izkazali za zelo neživljenjske. ZZZDR otrokovo korist že postavlja za svoje temeljno načelo in pravilniki CSD naj se ob uvedbi sprememb na to načelo sklicujejo, tudi če v zakonu ni izrecne določbe.

Dve nujni spremembi ZZZDR:

  • Roditeljsko pravico se lahko takoj odvzame staršu, ki je obdolžen storitve hujšega kaznivega dejanja proti drugemu staršu.
  • CSD ima pravico omejiti ali odvzeti stike brez odredbe sodišča, vendar mora sodišče odločitev naknadno potrditi (na primer v primerih, ko je starš v zaporu, če je nasilen, če otrok, ne glede na svojo starost, ne želi stika …).

Tri nujne spremembe pravilnikov CSD:

  • V primeru, ko otrok osiroti, imajo prednost posvojitve najbližji sorodniki. Čustvena navezanost, sorodstvena vez in znano okolje naj bodo prednostni faktorji pri presoji o izbiri skrbnika otroka brez enega ali obeh staršev.
  • V primeru smrti enega ali obeh staršev se otrokom nudi redna psihoterapevtska pomoč.
  • V postopku, ki je sprožen zaradi smrti staršev, se osebam, ki bodo otroke posvojile ali vzele v skrbništvo, nudi strokovna pomoč. Oseba, ki temeljito pozna postopek, je tretja oseba v postopku, vezni člen, ki skrbi za medsebojno komunikacijo potencialnih posvojiteljev oz. skrbnikov in uradnih institucij.

Objavljeno: 06.04.2016