Mestni svetnik SLS Janez Žagar vložil pobudo za umestitev reševalnih stopnic in lestev na nabrežjih Ljubljanice

Ljubljana, 6. april 2016 – Mestni svetnik SLS in predsednik Mestnega odbora SLS Ljubljana Janez Žagar je danes na Mestno občino Ljubljana vložil pobudo za takojšnjo ureditev reševalnih stopnic in lestev na obeh bregovih Ljubljanice. Po njegovih besedah namreč tragična utopitev Klemna Jakliča potrjuje, da je sedanje varnostno stanje na nabrežjih Ljubljanice neustrezno. Janez Žagar sočustvuje z družino Klemna Jakliča in njegovimi bližnjimi ob njihovi izgubi ter dodaja, da od mestne uprave pričakuje resno obravnavo pobude in pozitiven odgovor, saj je treba narediti vse, kar je mogoče, da se prepreči nadaljnje podobne tragične smrti.

Vloženo svetniško pobudo v nadaljevanju podajamo v celoti.

***

6. april 2016

Mestni svet Mestne občine Ljubljana

 

Zadeva: vprašanje na 15. seji MS MOL

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana podajam naslednje pobude oz. vprašanja.

V preteklih dneh je Ljubljančane pretresla vest o najdbi trupla utopljenega najstnika. Tragična nezgoda nas je opozorila na problematiko, ki ji v Mestni občini Ljubljana doslej nis(m)o posvečali veliko pozornosti – varnost bregov Ljubljanice. Tako na primer Trnovski pristan (levi breg) lahko predstavlja atraktivno lokacijo za mladino, vendar je ta obenem tudi izredno nevarna. Če nekdo na levem bregu pade v Ljubljanico, nima niti najmanjše možnosti, da se reši, razen če mu uspe preplavati Ljubljanico in se prebiti na drugi breg (desni). Za varnost – možnost rešitve – kljub na videz lepo urejenemu okolju ni poskrbljeno. V Slovenski ljudski stranki menimo, da bi MOL morala nemudoma pristopiti k ukrepom za zagotovitev varnosti za vse, ki uporabljajo Trnovski pristan kot sprehajališče, kraj druženja in zabave. Primer Klemna Jakliča potrjuje, da je sedanje stanje nevarno. Prav tako ugotavljamo, da je bilo za varnost pred utopitvijo od izliva Gradaščice do zapornic na Poljanah nekoč bolje poskrbljeno, sedaj pa lestve na stenah bregov na tem območju bolj kot ne propadajo. Ob teh opažanjih v SLS sprožamo naslednjo pobudo:

Mestna občina Ljubljana naj v najkrajšem možnem času na območju Trnovskega pristana, od Prulskega mostu do izliva Gradaščice, na levem bregu Ljubljanice v smiselnem razmiku zgradi stopnišča, ki bodo omogočila rešitev iz Ljubljanice v primeru podobnih nesreč. Obenem naj poskrbi tudi za obnovo oziroma postavitev lestev na obeh bregovih Ljubljanice od izliva Gradaščice do poljanskih zapornic.

Prosim tudi za pisni odgovor.

Janez Žagar

svetnik SLS

***


Objavljeno: 06.04.2016