Srečanje članic Slovenske ženske zveze pri SLS v Strunjanu

Strunjan, 6. april 2016 – Članice Slovenske ženske zveze pri SLS so se pred prvo letošnjo sejo sprehodile po Krajinskem parku Strunjan in si ogledale muzej parka ter izobraževalni posnetek o naravi, biotski raznovrstnosti v parku itd. Na konkretnem primeru so se lahko prepričale, kako pomembno je poskrbeti za kakovostno, varno bivanje, saj se je v zadnjih desetih letih, odkar za park pazljivo in strokovno skrbijo, vrnilo veliko živalskih in rastlinskih vrst, ki jih pred tem niso več opazili na tem mestu. Ta primer je članice SŽZ pri SLS spomnil na današnji pojav v slovenski družbi – beg mladih iz države.

Temu vprašanju so članice SŽZ pri SLS pod vodstvom predsednice zveze Vesne Starman še nekaj pozornosti posvetile na seji in poskušale najti rešitve, ki bi mlade prepričale, da se polni znanja in izkušenj iz tujine vrnejo v Slovenijo, se tu ustalijo in ustvarijo družine. Na seji so opravile tudi pregled dejavnosti v prejšnjem letu in začele priprave na letošnji redni volilni kongres SŽZ pri SLS.

Strunjan_morje_čolni_kanal_privez_SŽZ pri SLS_seja_06 04 2016 Strunjan_muzej Krajinski park_SŽZ pri SLS_seja_06 04 2016


Objavljeno: 06.04.2016