SKZ pri SLS: Vlado RS pozivamo, naj zaradi naravne katastrofe takoj ustavi izvajanje Zakona o davku na nepremičnine za vse lastnike gozdov

Ljubljana, 20. februar 2014 – Slovenska kmečka zveza (SKZ) pri SLS poziva Vlado RS in njeno predsednico mag. Alenko Bratušek, naj ustavi izvajanje Zakona o davku na nepremičnine vsaj za vse lastnike gozdov. Posledice škode po žledu so namreč tako velike, da je prišlo do drastičnega zmanjšanja osnovne vrednosti gozdnih površin do stopnje, ko ta ni več uporabna za potrebe izvajanja tega zakona.

SKZ pri SLS opozarja na nastalo škodo v gozdovih po žledu, ki obsega skoraj 40 odstotkov površin vseh slovenskih gozdov. Tako bo treba posekati sedem milijonov kubičnih metrov lesa, vzpostaviti prevoznost gozdnih cest ter gozdnih vlak, da se bo lahko začela sanacija v gozdu. Popolna škoda, kjer je možna le nova pogozditev, zajema več kod 600 ha uničenih gozdnih površin.

Poleg neposredne škode na lesni masi (po oceni Zavoda za gozdove Slovenije le 20 % lesa višje kakovosti, ostalo je biomasa za kurivo) grozi še posredna škoda podlubnikov, če bo prihajalo do časovnih zakasnitev pri spravilu iglavcev.

SKZ pri SLS podpira vse napore in predloge o pristopu k sanaciji in odpravljanju posledic. Istočasno pa pričakuje pospešeno delo vseh institucij znotraj sektorja, da s svojo aktivnostjo pripomorejo k učinkovitemu izvajanju fizičnih del, tako na administrativni kot strokovni ravni.

SKZ pri SLS poziva Vlado RS, da nemudoma ustavi izvajanje Zakona o davku na nepremičnine na delu vrednotenja gozdnih in kmetijskih površin. Na osnovi nastale škode po žledu je treba opraviti popravek ocenjene vrednosti glede na stopnjo škode, poškodovanosti in s tem zmanjšanje vrednosti v gozdnih sestojih.

dr. Stane Klemenčič,
predsednik SKZ pri SLS


Objavljeno: 20.02.2014