Meni
 
03.04.2014, Poslanec SLS Jakob Presečnik: V SLS se nam zdi nekoliko nenavadno, da prepoved t. i. dvoživk velja samo za kmete 03.04.2014, Povežimo Slovenijo – Škofja Loka 03.04.2014, Franc Bogovič, Jakob Presečnik, mag. Monika Kirbiš Rojs in Nežika Pavlič so kandidati SLS za evropske volitve na skupni listi NSi in SLS 02.04.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS verjamemo, da se bo razvoj športa v Sloveniji še naprej nadaljeval, in da bo nacionalni program športa 2014–2023 uspešno kazal smer tega razvoja 02.04.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: V SLS kljub kritičnosti do predloga podpiramo predloženi nacionalni program, saj odpira možnosti za ukrepanje in predlaga nadgradnjo obstoječih pristopov na področju prepovedanih drog 02.04.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: V SLS podpiramo vse napore za krepitev pooblastil in izboljšanje učinkovitosti Urada RS za preprečevanje pranja denarja 02.04.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Po novem bodo pogoji za povrnitev glasovalnih pravic izenačeni za vse prevzemnike in bodo pravila igre enaka za vse, zato bomo v SLS glasovali za spremembe Zakona o prevzemih 02.04.2014, Poslanec SLS Jakob Presečnik: Ljudje na vprašanje, ali neka dejavnost v nekem okolju ima perspektivo ali ne, pričakujejo jasen odgovor 02.04.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS podpiramo predlog zakona, a z opozorilom geodetski upravi, da s sistemskim pristopom in uporabnikom prijaznim izvajanjem postopkov na zasebnih zemljiščih pravočasno preprečijo mogoče zaplete 02.04.2014, Poslanec SLS Jakob Presečnik: Pod pretvezo usklajevanja slovenskega pravnega reda z evropskim se to vse prevečkrat izrablja tudi za neke druge bolj ali manj prikrite popravke zakonov