Meni
 
05.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Da bo Resolucija o zaščiti kranjske čebele res lahko zaživela, potrebuje še izvedbene dokumente, kar je naslednji korak ohranjanja tradicionalnega slovenskega čebelarstva 05.03.2014, Vodja Poslanske skupine Mihael Prevc: Pričakovali smo, da bo vlada tokrat predlagala celovitejšo ureditev vprašanja vojnih invalidnin, ne pa v odvisnosti od administrativnih, časovnih in drugih birokratskih pogojev 05.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Predlagane spremembe Zakona o Kobilarni Lipica nimajo smernic, kako zagotoviti razvoj tako kobilarne kot turistične dejavnosti 05.03.2014, Vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc: S Predlogom zakona o inšpekciji dela upamo, da je narejen korak naprej k odpravljanju nespoštovanja določb zakonov in kolektivnih pogodb o pravicah delavcev 04.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS podpiramo povečanje stopnje transparentnosti pri delovanju poslovnih subjektov, predvsem gospodarskih družb, ki so v posredni ali neposredni lasti države 04.03.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: Od Vlade RS in Ministrstva za zdravje pričakujemo, da skrbno preučita izsledke dosedanjih raziskav o konoplji in ob upoštevanju razprav oceniti možnosti spremembe veljavne zakonodaje 04.03.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: Nujen je resen razmislek o tem, kako čim bolj učinkovito povezati uradno in komplementarno medicino, da bo korist za bolnika kar največja 04.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V kateri fazi je postopek odstranjevanja cestninskih postaj Pesnica in Vransko ter kolikšen obseg del je predviden pri tem? 03.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Kako v prihodnje nameravate bolje urediti status prostovoljnega gasilstva, ki se je pri zadnji ujmi izkazalo kot nepogrešljivo? 03.03.2014, Poslanec SLS Franc Pukšič: Kdo bo prijaviteljem – zaradi korupcije razveljavljenega razpisa na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo – povrnil stroške prijave projektov?