Poslanska skupina v mandatu 2011-2014

6. mandat Državnega zbora Republike Slovenije je trajal od 21. decembra 2011 do 1. avgusta 2014.

Poslansko skupino SLS sestavljajo poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, izvoljeni na listi SLS. V poslansko skupino so povezani zaradi skladnejšega in učinkovitejšega dela stranke v Državnem zboru RS. Poslanca, ki ni bil izvoljen na listi SLS oz. kot kandidat SLS, se lahko v soglasju z vodstvom stranke sprejme v Poslansko skupino SLS, če sprejme Delovni načrt stranke in se pisno zaveže k spoštovanju Kodeksa.

Poslanci pri svojem delu izhajajo iz Statuta in Delovnega načrta stranke ter usmeritev vodstva in organov stranke. Predhodno lahko zahtevajo mnenje strokovnih komisij k posameznim gradivom, ki so na dnevnem redu sej Državnega zbora RS. V zadevah, pomembnih za izvajanje programa stranke ali njenih usmeritev, lahko vodja Poslanske skupine SLS zahteva mnenje organov stranke.

Vodja Poslanske skupine SLS

Poslanci med seboj izvolijo vodjo Poslanske skupine SLS, ki mora imeti predhodno podporo vodstva stranke.

Mihael Prevc

Mihael Prevc je bil do aprila 2015 član Izvršilnega odbora SLS. V šestem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije, od 21. decembra 2011 do 1. avgusta 2014, je bil poslanec Državnega zbora RS in vodja Poslanske skupine SLS. Poslanec DZ RS je bil tudi med letoma 2004 in 2008. Bil je član Kolegija predsednika Državnega zbora RS, član Mandatno-volilne […]

Preberi več

Namestnik vodje Poslanske skupine SLS

Franc Bogovič

Franc Bogovič je poslanec Evropskega parlamenta. Od marca 2013 do decembra 2014 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke. 25. maja 2014 je bil izvoljen za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, bil pa je tudi dvakrat zapored izvoljeni poslanec Državnega zbora RS (v petem in šestem mandatu DZ RS, v letih 2008 in 2011). V […]

Preberi več

Poslanci

Jakob Presečnik

Jakob Presečnik je bil poslanec SLS od leta 1996 do leta 2014, ko se je upokojil. V šestem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije, od 21. decembra 2011 do 1. avgusta 2014, je bil predsednik Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, član Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora DZ […]

Preberi več

Franc Pukšič

Franc Pukšič je bil v šestem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije, od 21. decembra 2011 do 1. avgusta 2014, poslanec Državnega zbora RS. Prvič je bil na ta položaj izvoljen leta 1996. Poslanski skupini SLS se je pridružil oktobra 2009, ko se je tudi včlanil v SLS in pridružil Klubu županov pri SLS. Pred tem […]

Preberi več