Seznam občin

Slovenska ljudska stranka ima močan lokalni potencial, kar dokazujejo župani, podžupani, občinski svetniki in lokalni odbori v številnih občinah po vsej Sloveniji.

Klub županov pri SLS šteje v mandatu 2014-2018  48 županov in 14 podžupanov iz vrst Slovenske ljudske stranke. Župani SLS z večkratnimi izvolitvami potrjujejo zaupanje volivk in volivcev ter tako tudi nadaljujejo svoje odgovorno delo in premišljeno reševanje vseh vprašanj, ki so vezana na vodenje občin.

Lokalni odbor Slovenske ljudske stranke je doma v skoraj vseh slovenskih občinah in ravno mestni oz. občinski odbor je osnovna oblika organiziranja stranke. Lokalni odbor je izvršilni organ občinske organizacije stranke, ki deluje na svojem območju v okviru programa in politike stranke. Odbor šteje poleg predsednika in podpredsednika še najmanj tri člane. Lokalni odbori sprejemajo in izvajajo program delovanja odbora, ki upošteva politična, gospodarska in druga vprašanja v občini, ki morajo biti skladna s programskimi načeli stranke in so usklajena s programom stranke v celoti. Močan lokalni potencial je odraz notranje enotnosti, demokratičnosti in srčnega odnosa do političnega dela.