Seznam občin

Slovenska ljudska stranka ima močan lokalni potencial, kar dokazujejo župani, občinski svetniki in lokalni odbori v številnih občinah po vsej Sloveniji. Samo na lanskih lokalnih volitvah 2010 je SLS prodrla v večja urbana središča in v vrsto srednjevelikih občin, kjer so ravno županje in župani iz vrst SLS, kar 42 izmed njih jih je bilo izvoljenih na  listah SLS. SLS je ponosna tudi na svojega najmlajšega župana Občine Sodražica, Blaža Milavca, ki prihaja iz vrst Nove generacije, podmladka SLS, in ki je dokazal, da lahko mlajša generacija s trudom in energijo doseže dober rezultat.

V Klubu županov SLS sodeluje 48 županov in podžupanov, najmanj teh iz vrst SLS oz. blizu SLS pa je doseglo kar med 50 % in 90 % podporo v svojih občinah. Župani SLS dokazujejo, da za njihove rezultate niso pomembni ogromni finančni vložki v kampanje, temveč zaupanje volivk in volivcev v njihovo uspešno in odgovorno reševanje vseh vprašanj, ki so vezana na vodenje občin.

Prav tako je lokalni odbor Slovenske ljudske stranke doma skoraj v vseh slovenskih občinah in ravno mestni oz. lokalni odbor je osnovna oblika organiziranja stranke. Lokalni odbor je izvršilni organ občinske organizacije stranke, ki deluje na svojem območju v okviru programa in politike stranke. Odbor šteje poleg predsednika in podpredsednika še najmanj tri člane. Lokalni odbori sprejemajo in izvajajo program delovanja odbora, ki upošteva politična, gospodarska in druga vprašanja v občini, ki morajo biti skladna s programskimi načeli stranke in so usklajena s programom stranke v celoti. Močan lokalni potencial je odraz notranje enotnosti, demokratičnosti in srčnega odnosa do političnega dela.