Polzela

Tajnik: Anton Mešič; e-pošta: tone.mesic@gmail.com

Sedež odbora: Andraž nad Polzelo 16/a, 3313 Andraž nad Polzelo