Odpravimo 1000 neumnosti

Dober gospodar postavlja le toliko pravil, kolikor jih potrebuje za delovanje. Na tak način zagotavlja red in hkrati konkurenčno produktivnost.

Ob osamosvojitvi je Slovenija imela 357 zakonov in 872 podzakonskih aktov. Danes imamo v  veljavi  prek 800 zakonov in skoraj 20.000 podzakonskih aktov. Nerealno je pričakovati, da bodo državljani poznali vso to množico predpisov in se po njih ravnali, hkrati pa pretirana količina predpisov zavira ustvarjalno delo. Tako veliko število predpisov predstavlja na drugi strani velik zalogaj tudi za službe, ki nadzorujejo spoštovanje in izvajanje zakonov. Takšno stanje je nevzdržno in duši normalni razvoj. Države EU, ki imajo manj zakonov in predpisov, so tudi gospodarsko razvitejše in uspešnejše.

V SLS začenjamo kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti, s katero želimo odpraviti mnoge nesmiselne predpise, ki slovenskim državljanom dnevno otežujejo življenja. Na tem mestu vas vabimo, da nam pošljete svoj prispevek.

  • Osebni podatki
  • Pobuda

Avtor prispevka se strinjam, da sem svoje podatke posredoval z namenom podpore kampanji Odpravimo 1000 neumnosti. Dovoljujem, da predlagatelj kampanje, SLS (Beethovnova ulica 4, 1000, Ljubljana), ki je upravljavec osebnih podatkov, zbrane osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov hrani toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se prispevki zbirali. Po izpolnitvi namena bodo zbrani podatki zbrisani in uničeni.

Na elektronski naslov vam bomo pošiljali sporočila izključno v povezavi z vašo in podobnimi temami.