dr. Ivan Žagar

Dr. Ivan Žagar je član Izvršilnega odbora SLS. Leta 2004 je bil minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Je župan Občine Slovenska Bistrica, in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije. Od 2011 je vodja slovenske  delegacije v Odboru regij EU. Od leta 2012 do 2014 je bil predsednik Skupnosti občin Slovenije.

Po izobrazbi je doktor inženirstva. Leta 1992 je na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru doktoriral, leto kasneje pa je na isti fakulteti postal docent. Leta 2010 je bil izvoljen v naziv docenta za predmetno področje Energetika na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru.

Rojen je leta 1962, živi pa v Slovenski Bistrici.