Darija Jamnik, mag.

Skladno s sklepom konstitutivne seje Glavnega odbora SLS z dne 1. februarja 2019 ga. Darija Jamnik opravlja funkcijo v. d. predsednice Glavnega odbora SLS do izvolitve predsednika GO na naslednji redni seji Glavnega odbora.