Franc Bogovič

Franc Bogovič je poslanec Evropskega parlamenta. Od marca 2013 do decembra 2014 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke. 25. maja 2014 je bil izvoljen za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, bil pa je tudi dvakrat zapored izvoljeni poslanec Državnega zbora RS (v petem in šestem mandatu DZ RS, v letih 2008 in 2011). V času 10. Vlade Republike Slovenije od 10. 2. 2012 do 25. 2. 2013 je bil minister za kmetijstvo in okolje. Na položaj predsednika stranke je bil izvoljen na rednem volilnem Kongresu SLS 2. marca 2013 na Brdu pri Kranju. Od leta 2009 do leta 2013 je bil podpredsednik SLS. Za poslanca SLS v Evropskem parlamentu je bil izvoljen 25. maja 2014. V politiko je vstopil kot mladenič v času slovenske pomladi in bil poleg pri ustanavljanju Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke, ki je prva slovenska demokratična politična stranka, ustanovljena po drugi svetovni vojni.

V šestem mandatu Državnega zbora Republike Slovenije, od 21. decembra 2011 do 1. avgusta 2014, je po oblikovanju 11. Vlade RS marca 2013, ko je SLS odšla v opozicijo, postal član Odbora Državnega zbora RS za finance in monetarno politiko, Odbora DZ RS za gospodarstvo in Odbora DZ RS za infrastrukturo in prostor. Je tudi član Strokovno-operativnega odbora za finance pri SLS, Strokovno-operativnega odbora za gospodarski razvoj in tehnologijo pri SLS ter Strokovno-operativnega odbora za infrastrukturo in prostor pri SLS. Na Višji agronomski šoli na Univerzi v Mariboru je leta 1984 diplomiral iz agronomije.

Od leta 1998 do leta 2011 je bil štirikrat zapored (leta 1998, 2002, 2006 in 2010) izvoljen za župana Občine Krško. Pred tem je uspešno vodil družinsko podjetje in bil kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije zaposlen v podjetju Agrokombinat Krško. Leta 1986 je postal predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, kjer so v trinajstih letih s sodelovanjem ter ob veliki podpori in enotnosti krajanov uspeli zgraditi vrtec in telovadnico, posodobili so veliko cest ter uredili telefonsko in vodovodno omrežje.

Rodil  se je leta 1963 na Velikem Kamnu pri Koprivnici. Z ženo in tremi otroki živi v Koprivnici.