SKZ pri SLS vztraja na zagotovitvi dodatnih 380 milijonov evrov za kmetijstvo

Ljubljana, 23. september 2021 – V Slovenski kmečki zvezi pri Slovenski ljudski stranki (SKZ pri SLS) in Društvu SKZ-Slovenska kmečka zveza smo se vedno zavzemali za kmetice, kmete ter podpirali kmetijstvo in razvoj podeželja. Tudi na zadnji seji Sveta KGZS so nekateri ugotavljali, da so se razmere za kmete in kmetijstvo drastično poslabšale, odkar v parlamentu ni več kmetov. Teh pa ni, odkar v parlamentu ni SLS. 

Veseli smo, da je na pobudo svetnikov KGZS iz vrst SKZ pri SLS prišlo do odločitve Sveta KGZS, da se zahteva minimalno 380 milijonov eur dodatnih sredstev za kmetijstvo v naslednjih 5 letih. Na osnovi te zahteve in dveh kmečkih protestov so bili narejeni prvi majhni premiki pri odnosu vlade do kmetijstva, ki pa so odločno premajhni. Zato posebno ob dejstvu, da se za številna druga področja namenjajo zelo velika sredstva, vztrajamo pri zagotovitvi celotnih dodatnih 380 milijonov evrov za kmetijstvo. V nasprotnem primeru bomo aktivni soorganizatorji vseslovenskega kmečkega protesta, katerega nosilec bo KGZS skupaj s partnerji, kar je na zadnji seji potrdil tudi Svet KGZS.

Zagotavljanje polne samooskrbe Slovenije z nujno potrebnimi živili mora biti zaradi nepredvidljivih razmer v svetu prva prioriteta Slovenije. Slovenija ima pogoje za zagotovitev polne samooskrbe. Eden od predpogojev za to pa je tudi zagotovitev zadostnih sredstev za prilagoditev slovenskih kmetov in kmetijstva na nove podnebne in tržne razmere.

Branko Tomažič, državni svetnik DS RS za kmetijstvo, član SKZ pri SLS 

Marko Cigler, podpredsednik SKZ pri SLS


Objavljeno: 23.09.2021