Poslanec SLS Franc Pukšič: Skrajni čas je, da sprejmemo sodoben in poenostavljen Zakon o javnem naročanju, z bistveno večjo osebno in materialno odgovornostjo

Ljubljana, 6. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 1.A in 1.B točkam dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, nujni postopek, in obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, nujni postopek,  je zadnji dan zasedanja Državnega zbora RS na 22. redni seji pojasnil poslanec SLS Franc Pukšič:

»Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem naročanju in Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Dvojček. Bom v nadaljevanju povedal, zakaj sem prebral oba naslova. Področje javnega naročanja je  vedno občutljiva stvar in iskreno povedano, zakon spreminjamo vsaj enkrat na leto, kar nam seveda ni v čast in ponos. Pa še danes ne moremo trditi, da je zakon dober  in učinkovit. Pravzaprav bi lahko rekli, da je Zakon o javnem naročanju prej motor korupcije kot pa resnično javno naročanje. Zakaj je temu tako, se vprašamo. Ker se seveda v zakon preprosto ne da zapisati vseh možnosti in izjem ter različnih postopkov, ki spremljajo javna naročila. Hkrati se seveda prek teh naročil po nekaterih navedbah obrne več kot 4 milijarde evrov denarja. Jasno. Zelo hitro po sprejetju novega zakona izvajalci javnih naročil najdejo zakonske luknje, za to imajo denar in odvetniške pisarne, ki jim seveda omogočijo nadaljevanje z do zdaj uveljavljenim konceptom. Saj se spomnimo raznih daril in tako dalje. Glede na to, da gre tudi pri naslednjem obravnavanem zakonu za enako vsebino, enake rešitve, zgolj v sferi vodovodnega, energetskega in transportnega področja, bomo v Slovenski ljudski stranki oziroma bom v imenu Slovenske ljudske stranke podal stališči za oba zakona hkrati, zato se pri naslednji točki ne bomo več oglašali. Danes imamo ta dva zakona na mizi zato, da bi poenostavili postopke javnega naročanja – v največji meri gre za naročila manjših vrednosti – in s tem pripomogli k čim hitrejši odpravi posledic ledene ujme, ki je pred nekaj dnevi prizadela Slovenijo. Če bi v ta zakon vnesli več osebne in materialne odgovornosti, ker gre za ujmo po celotni državi in za odpravljanje posledic po občinah, na župane, bi lahko bil zakon boljši in bistveno manj zbirokratiziran. V smislu odprave birokratizacije bi pričakovali – to bi bila priložnost in tudi dober test – da bodo šle spremembe v tej smeri. Dejstvo je, da je pri javnem naročanju še vedno vse preveč papirologije in vse preveč postopkovnih faz za naročanje. Udeleženci si takšne birokratizacije ne želijo, saj s tem samo izgubljajo dragoceni čas in denar, namesto da bi bilo več osebne odgovornosti. Tu bi bilo treba prisluhniti tako Državni revizijski komisiji kot ostalim akterjem, ki so vključeni v javno naročanje, zato bi bil pravzaprav skrajni čas, da bi sprejeli sodoben, moderen zakon o javnem naročanju, kot sem že omenil, z bistveno večjo osebno odgovornostjo. Pa ne samo z osebno, tudi z materialno odgovornostjo, ker dokler tistih, ki odločajo, ne udari tudi po žepu, tako dolgo se ne bodo obnašali dovolj gospodarno – v veliki večini, seveda ne vsi, ne gre posploševati. Kot že omenjeno, v Slovenski ljudski stranki podpiramo poenostavitve postopkov, vendar je dejstvo, da je kar nekaj  vprašanj ostalo neodgovorjenih. Učinki so vprašljivi, ravno tako posledice. Zelo nas skrbijo pripombe vodje Državne revizijske komisije, ki jih je podal pri obravnavi predlogov zakonov na seji matičnega delovnega telesa in med samo obravnavo niso bile razčiščene. Omenjena komisija, ki se po službeni dolžnosti večinoma ukvarja z javnimi razpisi, je v tem primeru pri nekaterih členih ostala na svojem bregu. In to nas zelo skrbi, zato upamo, da bomo dobili danes od vlade dovolj pojasnil prav na te odprte dileme, in od tega bo odvisna tudi naša podpora. Povsem razumljivo je, da gre pri odpravi posledic ledene ujme oziroma v primerih naravnih nesreč za izredne razmere in v takšnem kontekstu zakon tudi podpiramo. Večji problem pa se pojavi, ker te spremembe ne veljajo samo za javno naročanje v okviru odprave posledic, temveč gre za trajne spremembe. In kot sem že povedal v stališču, zavzemamo se, da bi dobili moderen zakon o javnem naročanju, kjer bi upoštevali in vanj vnesli bistveno manj birokratizacije ter bistveno več osebne in materialne odgovornosti akterjev javnega naročanja. Upamo, da bodo danes med razpravo, v kateri pristojno ministrstvo pozivamo, naj zelo aktivno sodeluje, ti dvomi tudi dokončno odpravljeni. Šele takrat se bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke odločili, ali je zakonodaja ustrezna in ali jo bomo podprli.«

 


Objavljeno: 06.03.2014