Referendumske kampanje 2022

Slovenska ljudska stranka sodeluje v referendumski kampanji za izvedbo treh referendumov, ki bodo 27. novembra. Vprašanja se glasijo:

  • »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembi zakona o Vladi Republike Slovenije, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 22. junija 2022?«,
  • »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022?«,
  • »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 21. julija 2022?«.

Slovenska ljudska stranka se o dveh referendumih (RTV in dolgotrajna oskrba) izreka PROTI, medtem ko o zakonu o vladi (povišanje števila ministrstev) izbiro prepušča vam. 


Objavljeno: 10.11.2022