Poslanec SLS Franc Pukšič: Glede na razraslo kriminaliteto in korupcijo v Sloveniji bi bilo treba povečati pristojnosti Urada za preprečevanje pranja denarja

Ljubljana, 6. marec 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 2. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, skrajšani postopek,  je zadnji dan zasedanja Državnega zbora RS na 22. redni seji pojasnil poslanec SLS Franc Pukšič:

»V Slovenski ljudski stranki bomo tudi to spremembo in dopolnitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma podprli. Gre seveda za zelo majhne spremembe, majhne korake na tem področju, tako kot je bilo tudi rečeno, usklajevanje z evropsko direktivo. Govorimo o sledljivosti izvora denarja. Če ni gotovinskega plačila, je sledljivost lahko večja in boljša. Povsem normalno je, da so v Državnem svetu RS to podprli.  To pomeni sledljivost toka denarja in tok denarja za opravljene storitve ali prodajo blaga. Nekateri so že omenili, da bi bilo treba povečati pristojnosti Urada za preprečevanje pranja denarja in poročanje v državnem zboru – glede na razraslo kriminaliteto in korupcijo v naši državi. To bi bilo nujno. Upam, da bo do tega prišlo in da bo vlada temu naklonjena. Dejstvo pa je, da bo treba še marsikaj spremeniti tudi na zakonodajnem področju, pa tudi v kakšni drugi veji oblasti, kot je na primer tretja veja oblasti – pravna – kjer iz nekaterih dokumentov jasno izhaja, da nekateri iz sodniških vrst ne sledijo našim kriminalistom, ki preiskujejo posameznike, in jim ne dajo možnosti uporabe posebnih preiskovalnih ukrepov, velikokrat pa ne odobrijo tudi kakšnega manjšega zahtevka, to je, recimo, kakšnega  izpisa telefonskih pogovorov. Vse to bi lahko pripomoglo k zniževanju kriminalitete, terorizma, vendar pa so to seveda bistveno večje zadeve kot pa ti majhni popravki. Kot rečeno, v Slovenski ljudski stranki bomo te spremembe podprli.«

 


Objavljeno: 06.03.2014