1. Tabor Slovenske kmečke zveze, Vipolže, 14. maj 1989

Uvod k taboru

Tako kot stoletja nazaj, se tudi danes kmetje nočemo vkopati v razore svojih vsakdanjih tegob, ki jih v resnici ni malo. Kdaj pa kdaj se moramo oddahniti, se zazreti drug v drugega – da si prisluhnemo, da se ob zvonki besedi in pesmi ter ob kopici žlahtnega vina poveselimo. V takem vzdušju bi radi zborovali tudi tokrat – ob prvi obletnici ustanovitve Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine ter ob 120. obletnici briškega tabora.

 

Sporočilo tabora

Nočemo in ne moremo pozabiti vsega kar nas teži. Zato bomo tudi tokrat:

  • odločno zahtevali enake politične pravice za vsakogar in za vse, svobodne volitve in suvereno slovensko državo;
  • vnovič skupaj poudarili, da je lahko le družinska kmetija temelj umnega kmetijskega gospodarstva, pa tudi narodovega obstoja;
  • si obljubili, da bomo storili vse, da kmetijstvo postane spoštovan in cenjen poklic, ne pa način življenja potisnjen na družbeno in gospodarsko obrobje;
  • ponovili zahtevo, da naj žlahtno vino nagrajuje vinogradnike in razveseljuje ljudi, ne pa kuje dobičke posrednikom in monopolistom;
  • ter podprli Brice v njihovem prizadevanju za oživitev bogastva kmetijskih kultur v Goriških Brdih in s tem njihovega snovnega in duhovnega bogastva.

Ne vdajmo se! Narod slovenski na kmetu stoji!

 

Opis dogodka

Zjutraj 14. maja 1989 so začele v Vipolže prihajati kolone avtobusov in avtomobilov iz vse Slovenije. Po nekaj mesečnih pripravah se je lahko pričelo prvo množično zborovanje po koncu II. Svetovne vojne izven okvira Zveze Komunistov Slovenije – prej Komunistične partije Slovenije. Sprejem briških žena je bil v skladu s potomci Karantancev: kruh s soljo in šilce žganja. Svoje je dodala prijaznost briških kmečkih žena – Brik, oblečenih v lepe bele obleke v skladu s pomladanskim vzdušjem. Okroglo mizo oporečnikov in njihove referate navajamo posebej. Okroglo mizo, ki je začela točno ob 10:00, je usklajeval Vitomir Bric. Ob 13:00 je bil nagovor veljakov  Slovenske kmečke zveza in Zveze slovenske kmečke mladine. Po nagovorih g. Ivana Omana, g. Emila Erjavca in prof. Franca Zagožna je začel odprti mikrofon – veliko ljudi je na odprtem mikrofonu izrazilo svoje svobodne poglede na Slovenijo, kmetijstvo in politične razmere. Vmes je zmanjkalo elektrike – kakšno naključje – a ljudi to ni ustavilo. Prvi svobodni shod Slovenk in Slovencev po dolgih letih enostrankarskega sistema je uspel. Še več, Majniško deklaracijo je baje podpisalo v Vipolžah več ljudi kot nekaj dni pred tem v Ljubljani. Vitomir Bric je zaključil 1. Tabor SKZ in ZSKM s sporočilo tabora.

 

Okrogla miza oporečnikov

Emil ERJAVEC: Brda morajo cveteti

Peter STRES: Kmetje in politična organiziranost v preteklosti

Branko MARUŠIČ: Kmečke zahteve na taborih

Boleslav SIMONITI: O besedi in besedi v Goriških Brdih

Joško BENEDETIČ: Duhovna podoba Goriških Brd

Viljem ŠČUKA: Genetske značilnosti mladine v Goriških Brdih

Tatjana SIRK: O etnološki in kulturni podobi Brd

Marjan BRECELJ: Pesnik Alojz Gradnik in Brda

Bruno PODVERŠIČ: Briško vinogradništvo in sadjarstvo v preteklosti

Tomaž MARUŠIČ: Družinska kmetija

Marko POGAČNIK: Ekologija in kmetijstvo

Vitomir BRIC: Razvoj živinoreje v Brdih

Milan SIRK: Briško zadružništvo v preteklosti

Franc ZAGOŽEN: Kmetijsko zadružništvo

 

Zahvale za uspel tabor zaslužijo predvsem:

Emil Erjavec za prvo idejo o ponovni oživitvi taborskih gibanj

Pokojni Bruno Podveršič, za nepremagljivo voljo do uresničitve ideje

Takratni predsednik Briške podružnice SKZ Boris Jakončič za fizično izpeljavo tabora

Milan Sirk za požrtvovalno delo pri pripravi tabora

Marija Markeš za oglaševanje dogodka in izpeljavo tiska brošure

Ivan Oman, Franc Zagožen in Ivan Pučnik za vso podporo vrha SKZ temu dogodku

Množica drugih, ki jih ni mogoče imenovati, ker jih je bilo enostavno preveč

Vsi sponzorji iz domovine in tujine

 

Brošuro: Tabor v Goriških Brdih v Vipolžah na grajskem dvorišču v nedeljo, 14. maja 1989

je oblikoval Novi kolektivizem. Le ta je tudi naredil plakate A2 in A4 z enako vsebino in obliko, kot je natisnjena na omenjeni brošuri.

 

Namesto zaključka

Binkoštna nedelja 14. maja 1989 v Vipolžah naj bi prinesla razsvetljene v Brda in v Slovenijo. Takrat smo vsi verjeli, da se to res dogaja. Kasnejši dogodki so ovrgli naša pričakovanja in hrepenenja. Je pa res, da smo prehitro obupali. Veliko nasprotovanja je bilo od starih sil, še bolj pa so nas prizadela polena somišljenikov. Ne takrat, pozneje! Pa vendar se splača vztrajati. To dokazuje današnje srečanje, to dokazuje današnje stanje v Sloveniji in to si zaslužijo naši otroci. Gradnikov pot k Bogu nam je lahko za vzor ali kot sam Gradnik postavi najvišjo etično zapoved v pesmi Kmet govori hlapcu: Pravica ne, dolžnost je višja vera!

 

zapisal Vitomir Bric,  aprila 2016


Objavljeno: 26.04.2016