Meni
 
05.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS smo bolj naklonjeni povečanju vloge in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije ter določitvi jasnih pravil v razmerju do ostalih preiskovalnih organov 05.03.2014, Franc Pukšič: Izjave predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek, da je recesija v Sloveniji prekinjena zaradi rezultatov dela sedanje vlade, so nekorektne in zavajajoče 05.03.2014, Delegacija SLS pod vodstvom predsednika SLS Franca Bogoviča se bo udeležila Kongresa EPP 05.03.2014, Poslanec SLS Franc Pukšič: Državni simboli so sicer pomembni, a ta hip bi morali razpravljati o ukrepih za spodbujanje gospodarske rasti, reševanju prezadolženosti podjetij, nižanju rasti javnega dolga 04.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Predlagane spremembe Zakona o Kobilarni Lipica nimajo smernic, kako zagotoviti razvoj tako kobilarne kot turistične dejavnosti 04.03.2014, Vodja Poslanske skupine Mihael Prevc: Pričakovali smo, da bo vlada tokrat predlagala celovitejšo ureditev vprašanja vojnih invalidnin, ne pa v odvisnosti od administrativnih, časovnih in drugih birokratskih pogojev 04.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: Da bo Resolucija o zaščiti kranjske čebele res lahko zaživela, potrebuje še izvedbene dokumente, kar je naslednji korak ohranjanja tradicionalnega slovenskega čebelarstva 04.03.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: Nujen je resen razmislek o tem, kako čim bolj učinkovito povezati uradno in komplementarno medicino, da bo korist za bolnika kar največja 04.03.2014, Poslanka SLS Jasmina Opec: Od Vlade RS in Ministrstva za zdravje pričakujemo, da skrbno preučita izsledke dosedanjih raziskav o konoplji in ob upoštevanju razprav ocenita možnosti spremembe veljavne zakonodaje 04.03.2014, Poslanec SLS Janez Ribič: V SLS podpiramo povečanje stopnje transparentnosti pri delovanju poslovnih subjektov, predvsem gospodarskih družb, ki so v posredni ali neposredni lasti države