Podpredsedniki SLS

Trije podpredsedniki pomagajo pri vodenju stranke. Vsak podpredsednik je posebej zadolžen za določeno področje, ki ga na predlog predsednika stranke določi Izvršilni odbor stranke.

KAJA GALIČ 

MARKO CIGLER

MIHAELA ROŽEJ