Klub županov SLS

Predsednik Kluba županov SLS: Franci Rokavec, župan Občine Litija

POROČILO O DELU V LETU 2019

V letu 2019 je Klub županov SLS ves čas opozarjal na problematiko delovanja v lokalnih skupnostih.

Na prvi redni seji, ki je potekala 2. 4 2019, v dvorani Glasbene šole Medgeneracijskega središča Šmelc, v Litiji, je Klub županov  podprl odločitev GO SLS za nastop na skupni listi SDS in SLS na evropskih volitvah, ker prav skupna lista zagotavlja, da bodo  interesi za skladen razvoj podeželja in mesta dejansko slišani. V nadaljevanju je potekal razgovor z ministrom za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztokom Puričem  in vodjem Urada za kohezijsko politiko Bojanom Suvorovom. Župani so izpostavili predvsem problematiko  velike nedostopnosti črpanja EU sredstev v tej finančni perspektivi. Manjši popravek je bil sicer storjen  z  ukrepom (overkomitment), kjer bodo občine z dogovorom regij uspele pridobiti vsaj nekaj EU  sredstev tudi za infrastrukturne projekte.  Prav zato so  župani podali  zahtevo ministru dr. Iztoku Puriču, da se v prihodnji perspektivi 2021 -2027 država prednostno približa ljudem s tem, da v Operativnem programu da  prednost izgradnji nujno potrebnih  infrastrukturnih projektov (vodovodi, kanalizacije, prostori za predšolsko  in šolsko vzgojo, športni infrastrukturi,  kulturni dediščini….). Klub županov je predlagal, da služba vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo povabi k delu delovne skupine za pogajanja v novi finančni perspektivi 2021-2027  tudi predstavnike županov iz obeh kohezijskih  regij.

Na drugi redni seji, ki je potekala 26. 9. 2019, v dvorani Družbenega centra Ig, so pozornost namenili problematiki financiranja občin, pri tem so izrazili razočaranje nad odnosom vlade do lokalne samouprave ter zahtevali 100 % državno pokritje tistih stroškov občine, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti občin. Za SLS je nesprejemljivo, da v času najugodnejših finančnih razmer vlada ni pripravljena zagotoviti tako imenovane glavarine 668 eur na prebivalca, ampak samo 573,5 eur. To pomeni, da bo marsikatera obnova cest, vrtcev, vodovodov in ostalih investicij ostala neizpeljana, čeprav bi bila nujno potrebna. Klub županov SLS je odločno podprl vzpostavitev pokrajin kot druge stopnje lokalne samouprave, saj brez tega ni realno pričakovati decentralizacije in skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije. SLS se zavzema za prenos pristojnosti in znatnih sredstev iz državnega proračuna na regionalni nivo, prenos pristojnosti za izdajo gradbenih dovoljenj pa na občinski nivo.

Predsednik KŽ pri SLS,

Franci Rokavec, župan Občine Litija