Slovenska kmečka zveza pri SLS

Klemen Šavli_Franc Obran_Jernej Redek_Rok Sedminek_SKZ pri SLS_2015

Predsednik: Rok Sedminek, e-pošta: rok.sedminek@siol.net

Podpredsedniki: Marko Cigler, Franc Obran, Klemen Šavli, Milena Vrhovec

14. decembra 2019 je v City hotelu v Mariboru (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) potekal volilni občni zbor SKZ pri SLS.

Na občnem zboru so bili izvoljeni:

  • za predsednika SKZ pri SLS: Rok Sedminek;
  • za podpredsednike SKZ: Marko Cigler, Franc Obran, Klemen Šavli, Milena Vrhovec.
  • za predsednika GO: Jernej Redek.
  • za predsednico NO: Vlasta Globačnik.

Člani Izvršilnega odbora SKZ pri SLS

  • Območna enota Nova Gorica: Anton Škof, Uroš Ščurek.
  • Območna enota Kranj: Franci Grkman, Janez Porenta.
  • Območna enota Ljubljana: Peter Dolničar, Boštjan Ocepek, Tatjana Poplas, Franc Strle
  • Območna enota Novo mesto: Jože Kramar, Janez Strajnar
  • Območna enota Celje: Janez Presečnik, Jože Kotnik, Domen Marovt
  • Območna enota Ptuj: Miroslav Kosi, Milan Unuk, Ivan Toplak.

Člani Nadzornega odbora SKZ pri SLS: Franc Kučan, Miran Hržič, Henrik Polh, Oton Zamar.