Zveza upokojencev pri SLS

anton bogatajPredsednik: Anton Bogataj; e-pošta. anton.bogataj@siol.net

Podpredsedniki: Drago Čepar, Ivan Dekleva in Marija Župec

Predsednik GO: France Pance

Predsednik NO: Marjan Drofenik

Častna predsednica: dr. Berta Jereb

Častni član: Jožef Jeraj

Poročilo o delu Zveze upokojencev pri Slovenski ljudski stranki (ZU pri SLS) za leto 2019

Zveza upokojencev pri SLS (ZU pri SLS) se po svojih organizacijskih možnostih vključuje v razpravo o vprašanjih, ki so življenjskega pomena za pravice in dostojanstvo vsega strankinega članstva. To ji omogoča članstvo v Koordinacijskemu odboru seniorskih organizacij Slovenije (KOSOS), sodeluje z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in s seniorji SDS in NSi KD. Na mednarodni ravni je od leta 2007 članica Evropske zveze seniorjev (ESU).

IO ZU pri SLS se je v letu 2019 sestal na 2 rednih sejah in številnih neformalnih sestankih.

Predsednik ZU pri SLS Anton Bogataj se je udeleževal sej IO SLS in GO SLS. Člani IO in GO ZU so v skladu s svojimi dogovori in zmožnostmi sodelovali pri pripravah na volitve v evropski parlament.

Zveza upokojencev pri SLS je v letu 2019 izvajala tudi mednarodno aktivnost. Več o udejstvovanju je v poročilu predsednika zveze upokojencev g. Bogataja, ki sledi v nadaljevanju.

»Zveza upokojencev pri SLS se po svojih organizacijskih možnostih vključuje v debato o vprašanjih, ki so življenjskega pomena za pravice in dostojanstvo strankinega članstva.

Stranka SLS že sto let povezuje Slovence ter goji ljubezen do slovenske zemlje in njenih lepot. Po svojem programu in tradiciji smo poklicani dajati zgled tkanja in utrjevanja vezi med Slovenci zunaj in znotraj meja naše države, posebej na ravni občin. S to žlahtno tradicijo bomo nadaljevali tudi v bodoče.

Na pobudo in z vztrajnim organizacijskim delom dr. Draga Čeparja vodimo projekt Povežimo Slovenijo, v skladu z načelom subsidiarnosti, ki temelji na ljudeh in občinah.

Bodimo ponosni, da smo člani ene od pomladnih strank, ki so pred 30. leti orale ledino demokratizacije Slovenije. Tudi naša generacija.

Veliko je še odprtih vprašanj za politiko, ki vodi državo v kateri je tako številčna generacija, stara nad 65 let. Središčno vprašanje je bilo in ostane skrb za starejše in ranljive ljudi pod pragom revščine, ki jim ne smejo biti odvzete človekove pravice in svoboščine. Vsakdo, ki je delal 40 let, mora dobiti pokojnino, ki je nad pragom revščine. Na stara leta si zaslužimo dostojno življenje. Kakovostna starost je odvisna tudi od nas, ki jo živimo. Naj bo sprejeta z nasmehom in staro ugotovitvijo: »Noben dan brez dela.«

V svojih okoljih in v vseh strankarskih strukturah smo pomagali pri organizaciji predvolilnih srečanj in pri njih aktivno sodelovali. Pokazali smo svojo pripravljenost za delo v širši družbeni skupnosti. Natančnejše operativno aktivnost smo določili po sprejemu strankinega delovnega volilnega načrta. Spremljamo pripravljenost naših članov, ki so strokovnjaki na različnih področjih, za sodelovanje na tematskih okroglih mizah in podobnih dogodkih.

V letu 2019 smo pripravili ali smo sodelovali v odmevnih dogodkih:

  1. Projektu Povežimo Slovenija pod vodstvom dr. Draga Čeparja smo dali vso podporo in s tem povezovali ljudi ter jih spodbujali k druženju, ki je imelo še posebno vrednost v volilnem letu. 24. 9. smo s tem namenom obiskali Pomurje. Še posebej pa kot zahvalo Mariji pod logom v Turnišču k združitvi pred 100 leti.
  2. Na lokalni ravni vzdržujemo stike s civilno družbo in političnimi strankami našega ideološkega prepričanja. Na Zboru za republiko je, dne 13. 9. dr. Andrej Umek predstavil Stališča do upokojenske reforme. V bodoče bomo okrepili sodelovanje s seniorskimi klubi SDS in NSi KD. Vzpostavili smo dialog s civilnim društvom upokojencev Slovenije.
  3. Na mednarodni ravni ohranjamo stike z Evropsko seniorsko unijo (ESU). Srečanja so bila: Praga (22. 2.), Bolzano (21. 3.), Sandanski (27. 9.). Povezani smo tudi z Avstrijsko ljudsko stranko, ki je soorganizator Politične akademije na Dunaju (28. 6.). Udeležili smo se Kongresa Evropske ljudske stranke v Zagrebu (20.-21. 11.).
  4. Množično smo se udeležili Tabora SLS v Krškem (12. 5.), ki je bil manifestacija priprav na volitve v Evropski parlament (26. 5.) z našim kandidatom g. Francem Bogovičem. Podpirali in spremljali smo ga tudi na njegovih zborovanjih po državi.
  5. Drugi množični shod je bil v Ljubljani (10. 10.) pod geslom Rešimo Slovenijo. Zbrali smo se v velikem številu.
  6. Statutarni kongres na Primskovem (13. 4.). ZU pri SLS je pripravila pripombe na Statut SLS, Program in Temeljna načela. Predstavila sta jih France Pance in Valentin Kalan.
  7. Na volilnem občnem zboru ZU pri SLS (12. 5.) v Krškem smo izvolili novo vodstvo.

Izvršilni odbor: Ivanka Brezigar, Leposava Jovanič, Igor Gašperšič, Janko Šertel, Jože Kajbič, France Pance, Valentin Kalan, Zdenka Petoš in Bogdan Bradač. Podpredsedniki: Drago Čepar, Ivan Dekleva in Marija Župec. Predsednik: Anton Bogataj.

Pred stranko SLS se odpirajo novi izzivi, priča smo živahnemu političnemu dogajanju in mnogim pričakovanjem. Tudi ZU pri SLS je vpeta v ta dogajanja. V pripravi na strankarska bližnja srečanja želimo pregledati in oceniti naše delo v minulim letu. Smo javnosti in članstvu uspeli poslati sporočila o našem delu? Kako in kaj naj ZU pri SLS  prispeva k strankinem prepoznavanju?

Vsem članom ZU pri SLS in našim prijateljem se zahvaljujem za delo in pomoč, ki ste ga namenili stranki, da bi ljudje v njej prepoznali delovno vnemo za dobro slovenskega naroda.«

Pripravil: Anton Bogataj, predsednik ZU pri SLS