Program SLS

Program SLS je osrednji dokument, ki na povezan in konsistenten način predstavlja ključna programska politična izhodišča stranke do posameznih področij. Na Statutarnem in programskem kongresu SLS, ki je v Ljubljani potekal 21. novembra 2015, so delegati nov Program SLS sprejeli soglasno.

Namen SLS je soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno, družbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Kot državotvorna stranka s svojim programom ponujamo optimalen model, ki je sprejemljiv za najširšo slovensko javnost.

Združuje tako evropske vsebinske politične poudarke Evropske ljudske stranke, saj je Slovenska ljudska stranka prva polnopravna članica Evropske ljudske stranke iz Slovenije, kot tudi jasno opredeljena stališča do slovenske politične situacije. Njegova bistvena vsebinska lastnost je predvsem v tem, da se zavedamo, da morata biti tako država kot tudi gospodarstvo v službi potreb in interesov slovenskih državljanov, in to vseh, ne le družbenih elit!

Program SLS je zgoščen manifest zaupanja v sposobnosti slovenskega človeka in čvrsta osnova za dosledno, politično prepričljivo in zato tudi uspešno delovanje SLS v prihodnje! Naš program temelji na zagotavljanju dostojnega življenja državljank in državljanov. Hočemo pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo in dostojno življenje!

SLS_ProgramDobregaGospodarja2018

Program SLS (Ljubljana, 21. 11. 2015) v obliki PDF lahko prenesete s te povezave.