Nova generacija SLS

Podmladek Slovenske ljudske stranke

Logotip 2012_Nova generacija podmladek SLS

Nova generacija SLS je nevladna mladinska organizacija, ki tvori podmladek Slovenske ljudske stranke. Združuje mlade med 15. in 33. letom starosti iz vse Slovenije.

Nastala je 1. julija 2000 z združitvijo takratnih Mladih SLS in Mladih krščanskih demokratov. Nova generacija SLS združuje podobno mislečo mladino, razvija kulturno, družbeno, javno in politično življenje mladih, usposablja in izobražuje, podpira nove ideje ter zavzema politična stališča do pomembnih javnih vprašanj. Nova generacija SLS se poteguje za pravice in interese mladih in želi ohraniti mladim prijazno podeželje, skrbi za mednarodno prepoznavnost in ugled Slovenije, goji debato in svobodo misli, spodbuja zdrav način življenja ter oblikovanje na vrednotah in pozitivni samopodobi posameznika. Polnoletni član Nove generacije SLS je tudi član SLS.

Na mednarodni ravni je polnopravna članica podmladka Evropske ljudske stranke (YEPP) in Evropske demokratske mladine (DEMYC). Vizija Nove generacije SLS je, da postane najbolj verodostojen in prepoznaven podmladek v Sloveniji z najbolj aktivnim članstvom in največjim vplivom.