Seznam občin

Slovenska ljudska stranka ima močan lokalni potencial, kar dokazujejo župani, podžupani, občinski svetniki in lokalni odbori v številnih občinah po vsej Sloveniji.

Klub županov pri SLS šteje v mandatu 2018-2022 41 županov iz vrst Slovenske ljudske stranke. Župani SLS z večkratnimi izvolitvami potrjujejo zaupanje volivk in volivcev ter tako tudi nadaljujejo svoje odgovorno delo in premišljeno reševanje vseh vprašanj, ki so vezana na vodenje občin. SLS v mandatu 2018-2022 poleg županov zastopa tudi 331 svetnikov.

Lokalni odbor Slovenske ljudske stranke je doma v skoraj vseh slovenskih občinah in ravno mestni oz. občinski odbor je osnovna oblika organiziranja stranke. Lokalni odbor je izvršilni organ občinske organizacije stranke, ki deluje na svojem območju v okviru programa in politike stranke. Odbor šteje poleg predsednika in podpredsednika še najmanj tri člane. Lokalni odbori sprejemajo in izvajajo program delovanja odbora, ki upošteva politična, gospodarska in druga vprašanja v občini, ki morajo biti skladna s programskimi načeli stranke in so usklajena s programom stranke v celoti. Močan lokalni potencial je odraz notranje enotnosti, demokratičnosti in srčnega odnosa do političnega dela.