Bistrica ob Sotli

Predsednik: Janez Drašler, e-pošta: darja.babic.drasler@gmail.com

Podpredsednik: Adrijan Černelč

Tajnica: Marija Pavlin