Cerknica

Predsednik: Franc Šivec; e-pošta: franc.sivec@gmail.com

Člani IO OO SLS Cerknica:

Jože Semič

Vinko Otoničar

Jože Žnidaršič

Marta Gornik

Sedež odbora: Partizanska cesta 1, 1380 Cerknica; T: 01 709 15 31

Domača stran: http://cerknica.sls.si/