Gornji Grad

Predsednik: Andrej Presečnik; e-pošta: andrej.presecnik@siol.net

Člani izvršnega odbora OO SLS Gornji Grad:

Jože Tevž

Marko Jelšnik

Terezija Mavrič

Rafko Kerznar