Idrija

Podpredsednik: Herman Gantar; e-pošta: ocg@siol.net 

Tajnik: Branko Razložnik