Kranj

Predsednik: Janez Porenta; e-pošta: porenta@t-2.net

Podpredsednik: Andrej Tavčar; e-pošta: andrej.40@siol.net

Sedež odbora: Jezerska cesta 41, 4000 Kranj