Moravče

Predsednik: Janez Vidic, Dole 47, 1251 Moravče; e-pošta: viap.vidic@gmail.com; T: 041/781 495, 01/723 10 99

Podpredsednik: Janez Burja; e-pošta: janez.burja@moj.net

Tajnica: Branka Bizjan, Dešen 1, 1281 Kresnice, e-pošta: branka.bizjan@gmail.com, T: 01/8978 042
Sedež odbora: Dole 47, 1251 Moravče