Rečica ob Savinji

Predsednik: Janko Žuntar; e-pošta: janez.zuntar@siol.net

Podpredsednik: Andrej Flere