Slovenj Gradec

Predsednik: Peter Cesar, e-pošta: peter.cesar.sg@gmail.com

Podpredsednika: Edvard Turičnik in Anton Jelšovnik