Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Predsednica: Mira Rotman; e-pošta: mirarotman@gmail.com

Podpredsednik: Ivan Špindler