Videm pri Ptuju

Predsednik: Bojan Merc; e-pošta: merc.bojan@gmail.com

Podpredsednika: Slavica Petrovič in Anton Zemljak

Tajnica: Pavla Potočnik-Bela; e-pošta: pavlabela@gmail.com

Sedež odbora: Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju